Uutiset

Kristillisdemokraatit remontoisivat terveydenhuoltoa lisärahalla

TS/Eeva Henttu<br />Kristillisdemokraatit jalkautuivat jakamaan hernekeittoa paukkupakkasessa Turun torilla. Uuden puheenjohtajan Päivi Räsäsen (keskellä) tuntoja tenttasivat Timo Rantanen (vas.) ja Marjut Kuru. Takana kansanedustaja Sari Essayah.
TS/Eeva Henttu
Kristillisdemokraatit jalkautuivat jakamaan hernekeittoa paukkupakkasessa Turun torilla. Uuden puheenjohtajan Päivi Räsäsen (keskellä) tuntoja tenttasivat Timo Rantanen (vas.) ja Marjut Kuru. Takana kansanedustaja Sari Essayah.

LEENA KORJA-KASKIMÄKI

Kristillisdemokraattinen puolue haluaa remontoida suomalaista terveydenhuoltoa. Pelkästään nykyisellä rahalla ja uudelleen järjestelyillä se ei puheenjohtaja Päivi Räsäsen mielestä onnistu, vaan terveydenhuoltoon on saatava lisää rahaa. Puolue olisi puheenjohtajan mukaan ollut valmis hitaampiin tuloverokevennyksiin ja satsannut näin säästyneet varat terveydenhuoltoon.

Erityisesti puolue perää oikeudenmukaisuutta terveydenhuoltoon, jotta eri väestöryhmien välillä ei olisi nykyisenlaisia eroja sairastavuudessa, kuolleisuudessa eikä erilaisten terveyspalvelujen tavoitettavuudessa. Vaateensa puolue on kirjannut terveyspoliittiseen ohjelmaansa, jonka se julkisti eduskuntaryhmänsä vieraillessa perjantaina Turussa.

Oikeudenmukaisuus toteutuisi puolueen mukaan myös madaltamalla julkisen terveydenhuollon maksujen omavastuuosuutta lähemmäksi eurooppalaista keskitasoa. Suomessa potilaan maksettavaksi jää 20 prosenttia kustannuksista, muualla 10 prosenttia. Sama toive koskee lääkkeiden omavastuuta.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

- Kun suomalainen maksaa lääkkeistään 52 prosenttia, norjalaiselle jää maksettavaksi 21 prosenttia ja ruotsalaisellekin vain 29 prosenttia, Räsänen muistutti.

Puolue puuttuisi myös omaishoidon tukeen ja muuttaisi sen lakisääteiseksi oikeudeksi. Maksajana olisi tällöin Kela.

- Nykyisin tuki maksetaan kunnallisen harkinnan perusteella, jolloin moni siihen periaatteessa oikeutettu jää ilman tukea.

Viina kalliimmaksi, ravintolat savuttomiksi

Puolue haluaisi myös kiristää alkoholiverotusta ja palata entiseen hintatasoon.

- Alkoholin hinta on merkittävin tekijä kysyntää hillitsevä tai sitä lisäävä tekijä, Räsänen korosti.

Myös tupakkalakia olisi puolueen mielestä korjattava. - Vaikka ravintoloiden savuttomuus ei ratkaisekaan tupakkaongelmaa, haluaisimme ravintolat savuttomiksi.

Kansanedustaja Toimi Kankaanniemen mukaan puolue haluaa alkoholin minimiveron noston EU:n tasolla yhdeksi tavoitteeksi Suomen ensi vuonna alkavalla EU:n puheenjohtajakaudella.

- Asiasta on keskusteltu suuressa valiokunnassa ja siihen on suhtauduttu myönteisesti. Samaan hankkeeseen voisi liittää tupakan, Kankaanniemi kaavaili.

Terveydenhuollon lakejakin kristillisdemokraatit kohentaisivat. Kansanterveyslaki ja erikoissairaanhoitolaki tulisi ohjelman mukaan yhdistää terveydenhoitolaiksi. Tällöin sairaanhoitopiireistä muodostettaisiin terveydenhuoltopiirejä, jotka hoitaisivat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon. Puolue uskoo, että muun muassa hoidon porrastus ja hoitoketjun ylläpitäminen onnistuisivat paremmin, mikäli erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto olisivat samaa organisaatiota.