Talous

Agropolis poimii, jalostaa ja kaupallistaa

TS/Eeva Suojanen<br />Agropoliksen Biotrimissä prosessi-insinööri Taneli Arola ja projektipäällikkö Virpi Varjonen käynnistävät bioteknistä erotusprosessia.
TS/Eeva Suojanen
Agropoliksen Biotrimissä prosessi-insinööri Taneli Arola ja projektipäällikkö Virpi Varjonen käynnistävät bioteknistä erotusprosessia.

Eeva Suojanen

Jokioisilla toimiva kehittämisyhtiö Agropolis pyrkii löytämään sopivimmat siemenet kylvöön ja auttaa kasvattamaan ne iduiksi - nimittäin ideansiemenet. Yritystoiminnan ituja syntyy erityisesti tutkijoiden osaamisesta, mutta omaa osaamista vaatii myös jalostuskelpoisten innovaatioiden löytäminen ja jalostaminen tuotteiksi ja palveluiksi.

Yhtiön asiantuntemuksen tuella on syntynyt biologisessa kasvinsuojelussa käytettäviä torjuntaeliöitä markkinoiva yritys ja kehitelty elintarvikkeisiin terveydellisiä ainesosia. Agropoliksen hallinnoimissa hankkeissa on selvitelty niin kylätoiminnan tehokkuutta kuin ratkaisuja hevosen lannan aiheuttamien hajuhaittojen pienentämiseksi.

- Agropoliksen tavoitteena on kehittää maaseudun, elintarvikealan ja ympäristöteknologian liiketoimintaa, toimitusjohtaja Jarmo Kallio tiivistää. Tärkein yhteistyökumppani on Jokioisilla toimiva Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus.

- MTT tekee huipputasoista tutkimusta ja siellä on paljon innovatiivisuutta. Hyvät tutkimustulokset on tärkeä pystyä hyödyntämään suomalaisissa yrityksissä. Agropoliksen tehtävä on toimia teknologian siirtäjänä ja kaupallisten hankkeiden toteuttajana.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Työssä tarvitaan kumppaneita. Agropolis toimii yhteistyössä yritysten, lähinnä elintarvike- ja ympäristöalan yritysten kanssa. Maakunnallisesti tärkeäksi kumppaniksi on tullut myös Hämeen ammattikorkeakoulu, jonka opetuslinjat tukevat Agropoliksen toimintaa. Valtakunnallisesti Agropolis koordinoi ELO-osaamiskeskusohjelmaa, jossa karttuu uusin tieto siitä, mitä Suomessa elintarvikealalla tapahtuu.

Agropoliksen palveluksessa on tällä hetkellä kolmisenkymmentä erityisasiantuntijaa.

- Kokeneita ja innokkaita osaajia, Kallio kehuu omiaan. Tällä hetkellä on menossa nelisenkymmentä erilaista elinkeinoelämän kehittämiseen liittyvää projektia.

Bioteknologiaa ja hyvinvointia

Projektien joukosta Kallio nostaa BioTrimin ja EcoTrimin. BioTrimin koetehtaassa erotetaan kananmunien ja viljan proteiinista ja entsyymeistä ainesosia, joilla on terveydellisiä vaikutuksia. Koetehtaalle haetaan kaupallisia yhteistyökumppaneita. EcoTrim on ympäristöosaamisen kehityshanke, jossa on mukana alan yrityksiä Forssan seudulta.

Omaa yritystoimintaa on helmikuun alussa aloittava hevossairaalayhtiö Ypäjällä. Yritysideaa lähdettiin kehittelemään, kun Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus kertoi olevansa lopettamassa hevossairaalaansa. Jatko olisi vaatinut lisää resursseja ja panostuksia, joita tutkimuksella ei ollut.

Joulukuun lopulla perustettu osakeyhtiö aloittaa käytännön työt hevosklinikkana. Agropoliksen tytäryhtiön hallituksessa on mukana alkuvaiheessa Agropoliksen, Hevosopiston, Helsingin yliopiston, Ypäjän kunnan, MTT:n ja kansanterveystyön kuntayhtymän edustajat. Myöhemmän vaiheen konseptiin kuuluu, että sairaalaan saadaan nimekkäitä eläinlääkäreitä, jotka enemmän ottavat vetovastuuta.

- Hevossairaalasta tulee merkittävä yhteistyökumppani Helsingin yliopiston ja Viikkiin perustettavan hevossairaalan kanssa. Ypäjälle saadaan tutkimusprojekteja ja eläinlääkäreiden jatko- ja täydennyskoulutusta, Kallio kertoo.

Hänen mielestään korkeatasoinen ja tutkimustietoa tuottava hevosklinikka ja sairaala oli tärkeätä myös Forssan ja Loimaan seutujen kannalta. Hevosia ja hevosiin liittyvää liiketoimintaa ja osaamista alueella on runsaasti.

Uusilla strategioilla eteenpäin

Agropolis syntyi ideakilpailun hedelmänä yli kymmenen vuotta sitten. Filosofian tohtori Matti Luostarisen ajatus tulevaisuuden maaseudun monitoimikeskuksesta sisälsi tiedekeskuksen, tietokeskuksen sekä tuotekehitys- ja teknologiakeskuksen.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Yhtiön toiminta käynnistyi kymmenen vuotta sitten. Yhtiön osakepääoma on nyt 268000 euroa, ja sen omistavat yli 60-prosenttisesti alueen kunnat. Kunnat pitivät toiminta-ajatuksesta, ja toivoivat rahallisen panostuksensa pian poikivan työpaikkoja. Alkuvaiheessa työpaikkoina mitattavat saavutukset jäivät toivottuja vähäisemmiksi ja ajoittain pääomistajan, Jokioisten kunnan valtuustossa on kritisoitu sijoituksilla saatuja hyötyjä.

- Hyviä tuloksia on jo tähän mennessä saatu, mutta nyt olemme uudessa, kehittyneemmässä vaiheessa. Olemme uudistaneet toimintastrategioita ja organisaatiota, jotta voisimme vastata liiketoiminnan kehityshaasteisiin entistä paremmin, viime keväänä aloittanut toimitusjohtaja Kallio lupaa.

Kallion mielestä Agropoliksella ei ole Suomessa kilpailijoita.

- Samantapaista kehittämistyötä tehdään muuallakin, mutta täällä Jokioisilla on tällä hetkellä maan paras ja uusin maatalousteknologian, elintarviketalouden, maaseutuelinkeinojen ja niihin liittyvän ympäristöosaamisen tutkimustieto Suomessa, ja osaaminen karttuu koko ajan.

- Kun ulkomailta halutaan yhteys alan huippuosaajiin Suomeen, meihin otetaan yhteyttä. Osaamistamme voitaisiin vaikka viedä ulkomaille, esimerkiksi uusiin EU-maihin. Agropolis voisi hyvin toimia projektien vientiyhtiönä, Kallio visioi.

Kansainvälisille markkinoille tähtää myös rakenteilla oleva osaamiskeskittymä Agropolis tiedepuisto.