Talous

Laitostoimittaja ottaa Olkiluodon työmaan hoitoonsa

JARI RANTANEN

Hitaanpuoleisesti, mutta aikataulun mukaan käynnistynyt ydinvoimalaprojekti alkaa päästä vauhtiin Olkiluodossa yli vuoden vieneiden valmistelutöiden jälkeen. Teollisuuden Voiman (TVO) teettämät aluetyöt ovat valmiit, ja työmaa luovutetaan voimalaitoksen toimittavalle Framatomen ja Siemensin yhteenliittymälle helmikuun alussa.

Paikallisia yrityksiä on valmennettu pääsemään mukaan isolle työmaalle Rauman ja Satakunnan kauppakamarien ja maakunnallisen kehittäjäyhtiön Prizztech Oy:n yhteistyönä. Raumalla torstaina järjestetyssä alihankintaseminaarissa suomalaisilla yrityksillä esiteltiin olevan hyvät mahdollisuudet kilpailla Olkiluodon työmaan rakennus- ja asennustöistä ja laitteiden ja palvelujen toimittamisesta.

Rauman kauppakamarin toimitusjohtaja Jaakko Hirvonsalo sanoo yli sadan satakuntalaisen yrityksen olleen tähän mennessä jo tavalla tai toisella mukana ydinvoiman jatkorakentamisessa Olkiluotoon.

Laitoksen toimittavan Framatomen ja Siemensin konsortion tähän mennessä tekemistä tilauksistakin suomalaiset ovat saaneet jo merkittäviä sopimuksia, vaikka tärkeimmät ydintekniset osat, mm. reaktorin paineastia ja höyrystimet sekä pääkiertopumput on tilattu omilta tehtailta tai vakiintuneilta isoilta alihankkijoilta Ranskasta ja Saksasta.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Framatomen ostojohtaja Thorsten Kammerzell pitää hyvänä saavutuksena, että pietarsaarelainen Japrotek Oy onnistui työntymään voittajaksi isojen paineastioiden toimittamisesta järjestetyssä kansainvälisessä tarjouskilpailussa ja otti laitetoimitusurakan Suomeen heti ensimmäisen mahdollisen tilaisuuden tultua.

Ydinvoimalatyömaan suurimman rakennuskohteen, reaktorirakennuksen urakoitsijasta odotetaan tuoreimpien huhujen mukaan ratkaisua 18. helmikuuta. Kansainvälisessä tarjouskilpailussa on mukana myös suomalaisia rakennusliikkeitä.

Reaktorirakennuksen pohjalaatan valutyöt alkavat keväällä. Asennustyöt pääsevät vauhtiin kesällä 2006. Rakennustöiden ja asennustöiden ollessa kiivaimmassa vauhdissaan Olkiluodon ydinvoimalasaarella nykyisiä laitoksia käyttämässä ja huoltamassa ja uutta pystyttämässä arvioidaan olevan enimmillään noin 4 000 työntekijää.