Uutiset

Vapaa-aika
on yhä
tärkeämpää
suomalaisille

Vapaa-ajan arvostus on kasvanut entisestään. Tilastokeskus on selvittänyt suomalaisten vapaa-ajan käyttöä työn ulkopuolisena aikana, harrastuksina sekä perhe- ja sosiaalisuhteina. Mukaan luettiin myös pienet virkistyshetket, tupakkatauotkin.

Vapaa-ajan muutoksia vuodesta 1991 vuoteen 2002 selvittäneen erikoistutkija Mirja Liikkasen mukaan vapaa-aika koetaan yhä tärkeämmäksi ja työn merkityksellisyys vähenee.

- Koko väestön tasolla niiden osuus, jotka pitävät vapaa-aikaa hyvin tärkeänä, on kymmenessä vuodessa noussut 12 prosenttiyksiköllä. Vuonna 1991 noin puolet väestöstä piti vapaa-aikaa hyvin tärkeänä ja vuonna 2002 osuus oli reilut 60 prosenttia, hän arvioi.