Talous

Yritysten julkiset lääkärintarkastukset alkavat

KRISTIINA TOLVANEN

Tilinpäätös kertoo yrityksen terveydestä ja kunnosta. Se on kuin vuosittain tehtävä perusteellinen, julkinen ja lakisääteinen lääkärintarkastus.

- Tilinpäätösten perustehtävä on ohjata rahavirtoja terveimmille ja parhaassa kunnossa oleville yrityksille, määrittelee laskentatoimen professori Juha Kinnunen Helsingin kauppakorkeakoulusta.

- Kun ne menestyvät ja kasvavat tehokkaasti, myös hyvinvointi lisääntyy, Kinnunen uskoo.

Tilinpäätökset vaikuttavat käytännössä esimerkiksi yksityishenkilöiden, yritysten ja valtioiden sijoitus- ja investointipäätöksiin.

Turun Sanomat ottaa tarkempaan tarkasteluun levikkialueelle tärkeät pörssiyhtiöt, ja sarjan aloittaa komeasti Suomen talouselämän lippulaiva Nokia, joka julkistaa tilinpäätöksensä torstaina. Muita merkittäviä yrityksiä ovat muun muassa Fortum , Wärtsilä, Raisio Yhtymä, Orion ja Sampo, joiden kaikkien tulokset julkistetaan helmikuussa. Vilkkain tulosjulkistuspäivä on 10.2.

Uudet normit helpottavat vertailua

Laki määrää yritykset kirjaamaan juoksevaan kirjanpitoon kaikki rahaan liittyvät tapahtumat kuten myynnit, ostot, palkanmaksut sekä lainojen nostot ja lyhennykset. Varsinaisen vuosituloksen lisäksi pörssiyhtiöiden on julkistettava osavuosikatsaus kolmesti vuodessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Tilinpäätösten vertailukelpoisuutta pyritään lisäämään yhteisillä kansainvälisillä raportointinormeilla. Tänä vuonna kaikki pörsseihin listautuneet emoyhtiöt tekevät ensi kertaa tilinpäätöksensä koko Euroopan unionin alueella samalla tavalla, kun uusi IFRS-raportointi (International Financial Reporting Standards) tuli pakolliseksi vuodenvaihteessa.

Suomessa vain kaksi yritystä, Nokia ja Stora Enso, käyttivät tätä uutta normistoa tilinpäätöksissään ennen vuotta 2004. Viime vuonna jo kymmenkunta yritystä teki uuden, työläämmän IFRS-tilinpäätöksen. Tänä vuonna uusia normeja soveltaa Suomessa noin 150 yritystä ja Euroopassa noin 7 000.

Myös pienten pienten ja keskisuurten yritysten IFRS-normistosta on puhuttu. Päätöksiä ei kuitenkaan ole vielä tehty.

- Tulevina vuosina EU:ssa pohditaan, olisiko siitä hyötyä esimerkiksi yritysverotuksen harmonisoinnissa, Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) taloudellisen raportoinnin asiantuntija Päivi Räty selittää.

Hän muistuttaa, että vaikka uusi IFRS-tilinpäätös helpottaa yritysten vertailua, se on työläämpi, monimutkaisempi ja hankalampi tehdä.

Uutta suuryhtiöiden IFRS-tilinpäätöksissä on esimerkiksi se, että tilinpäätöstietoja annetaan myös markkina-alueittain ja liiketoimintayksiköittäin. Lisäksi monet omaisuuserät kirjataan markkina-arvojen eli käypien arvojen mukaan, ei enää hankintamenojen, esimerkiksi ostohinnan, mukaan.

Tilinpäätös kertoo iskukyvystä

Tilinpäätöksestä voi päätellä neljä tärkeää asiaa. Helsingin kauppakorkeakoulun laskentatoimen tutkija Risto Walden avaa asiaa urheilutermien kautta.

- Ensinnäkin tilinpäätöksessä kerrotaan kannattavuus eli se, kuinka paljon joukkue on saavuttanut kauden aikana voittoja, tappioita ja tasapelejä, Walden selittää.

- Toiseksi tulee maksuvalmius eli joukkueen iskukyky tilinpäätöshetkellä. Kolmanneksi tilinpäätös kertoo vakavaraisuudesta eli siitä, kuinka paljon on rahaa käytettävissä uusien pelaajien hankintaan, junioritoimintaan ja muuhun vastaavaan. Neljänneksi tulee vielä toiminnan laajuus, joka kertoo, kuinka monta peliä joukkue pelasi kauden aikana ja missä sarjassa.

Laskentatoimen professori Juha Kinnunen muistuttaa, että tilinpäätökset kiinnostavat suuria ihmisjoukkoja ja sen vuoksi yritykset usein myös aktiivisesti tiedottavat niistä.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy