Uutiset

Henkirikosten määrä saatava alemmaksi

Vakavan väkivallan seurauksia aiotaan vähentää kansallisen ohjelman avulla. Ohjelmassa ovat erityisesti esillä henkirikokset, joiden määrä halutaan laskea alle sataan vuodessa. Suomessa kuolee henkirikoksen uhrina keskimäärin 134 ihmistä vuodessa. Kansallisen ohjelman tavoitteena on vaikuttaa humalahakuiseen juomiseen, syrjäytyneisiin väkivallan käyttäjiin ja uhreihin sekä madaltaa kynnystä puuttua parisuhdeväkivaltaan.