Uutiset

Pääesikunnan
osastopäällikkö
sai sakot

Helsingin hovioikeus on tuominnut pääesikunnan osastopäällikön sakkoihin sotilaana tehdystä lahjusrikkomuksesta. Hän sai 20 päiväsakkoa eli 620 euroa maksettavaa.

Osastopäällikkö oli hankkinut esikuntaosastolle kopiokoneita yritykseltä 160 000 euron arvosta. Hän oli hankinnoista päättävässä asemassa ja jatkuvassa liikesuhteessa yritykseen. Osastopäällikkö oli ottanut vastaan yritykseltä kaksi matkaa Savonlinnan oopperajuhlille. Matkaan kuului oheistoimintaa ja ruokailua. Oikeus määräsi osastopäällikön menettämään valtiolle oopperamatkojen arvon eli tuhat euroa taloudellista hyötyä.

Oikeuden mielestä osastopäällikön olisi pitänyt ymmärtää, että edun vastaanottaminen on omiaan heikentämään luottamusta viranomaisten tasapuolisuuteen.

Syyte golf-tapahtumiin osallistumisesta hylättiin, koska niihin osallistui laaja joukko muita henkilöitä eri tahoilta.