Uutiset

Henkilöstö
ei pääse
kehittämään
työpaikkaansa

Luottamushenkilöt ja muut henkilöstön edustajat saavat tuoreen tutkimuksen mukaan liian vähän tietoa, jotta he voisivat vaikuttaa työpaikkansa kehittämiseen. Henkilöstön edustajat katsovat saavansa tietoja vasta viime hetkessä, eikä asioihin perehtymiseen anneta riittävästi aikaa.

Muutos yhteistoiminnassa on kuitenkin kehittynyt parempaan suuntaan, ja työnantajien neuvotteluvalmiudet koetaan melko hyviksi. Myös työnantajat esittävät toivomuksia, että luottamushenkilöt toimisivat nykyistä aktiivisemmin työyhteisöjen kehittäjinä.

Vaikuttamisen mahdollisuudet näyttävät olevan paremmat julkisella sektorilla.