Uutiset

EU:n komissio
esittää perus-
oikeusvirastoa

EU:n komissio esittää unionille omaa perusoikeusvirastoa, joka sijoitettaisiin Wieniin siellä jo toimivan rasismin vastaisen keskuksen yhteyteen. Jäsenmaat ovat alustavasti suopeita hankkeelle, kunhan viraston toiminta rajataan seuraamaan EU:n sisäisiä ihmis- ja perusoikeuksia. Myös päällekkäisyydet Euroopan neuvoston ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyj:n kanssa tulisi välttää.

Oikeus- ja turvallisuusasioista vastaava komissaari Franco Frattini kertoi tiistaina Brysselissä, että komissio antaa lopullisen esityksensä virastosta toukokuussa sen jälkeen, kun laaja kuulemiskierros jäsenmaiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa on viety loppuun. Hän arvioi, että virasto voisi aloittaa toimintansa jo vuonna 2007.

- Sitouduin heti alkuun edistämään voimakkaasti perusoikeuksia ja olen päättänyt pitää kiinni sitoumuksestani, huomautti Frattini, jonka työ komissaarina alkoi marraskuussa mutkien kautta.

Hän syrjäytti Italian ensin komissioon tarjoaman Rocco Buttiglionen , jonka tie komissaariksi kaatui vanhakantaisiin näkemyksiin homoudesta ja naisen asemasta.

Suomi suhtautuu myönteisesti viraston perustamiseen.