Uutiset

Perämeren tilaa ryhdytään parantamaan

Suomi ja Ruotsi ryhtyvät yhteisvoimin seuraamaan ja parantamaan Perämeren tilaa. Maiden ympäristöviranomaiset ovat saaneet valmiiksi toimintasuunnitelman, jossa linjataan merialueen pahimmat ongelma-alueet ja keinot niiden purkamiseksi. Perämeren ongelmana ovat erityisesti ympäristömyrkyt. Yhteistyönä halutaan muun muassa selvittää, mistä muuta Itämerta suuremmat myrkkypitoisuudet johtuvat. Huomiota kiinnitetään myös rehevöitymiseen ja esimerkiksi siihen, mitä vaikutuksia mereen levinneillä uusilla lajeilla on meren nykyiseen lajistoon.