Talous

Tietoliikenne tärkeää yrittäjille

Yli 60 prosenttia yrittäjistä on sitä mieltä, että tietoliikenneyhteyksien kehittäminen on tärkein tekijä yrityksen kilpailukyvyn parantamisessa, selviää Keskuskauppakamarin Alueiden kilpailukyky -selvityksestä. Tiistaina julkaistun selvityksen mukaan yrityksen sijaintipaikkaa valittaessa tärkein tekijä on markkinoiden läheisyys. Seuraavaksi tärkeimmät tekijät ovat kyselyyn vastanneiden yrittäjien mukaan sopivan työvoiman saatavuus ja liikenneyhteydet. Kyselyn mukaan yrittäjät toivovat julkiselta vallalta muun muassa panostamista tietoliikenneyhteyksien kehittämiseen, liikenneväyliin, terveydenhuoltoon sekä koulutukseen.