Uutiset

Huono keli,
ylinopeus
tai alkoholi
vaikuttavat
turmiin

HANNA VILO

Tien huono kunto, ylinopeus, liikennesääntöjen rikkominen ja päihtyneenä ajaminen vaikuttavat selvästi tieonnettomuuksien määrään. Lauha talvi on erityisesti tänä vuonna pannut teiden kunnon koetukselle.

Loimaan turmaa selvittävä poliisipäällikkö Kari Niinivuo toteaa, että teiden kunto ei kuitenkaan ole ainoa syy tämän talven aikana sattuneisiin lukuisiin liikenneonnettomuuksiin.

- Missään tapauksessa ei voida olettaa, että talvella olisi kesäkelit. Vaikka olisi minkälaiset nastarenkaat alla, niin talvella täytyy aina ottaa huomioon vallitsevat keliolosuhteet ja suhteuttaa omaa ajamistaan niihin.

Ylinopeus liittyy usein käsitykseen omasta ajokyvystä. Mitä paremmaksi kuljettaja arvioi oman ajotaitonsa, sitä todennäköisemmin hän ajaa ylinopeutta.

Myös autokannan uusiutuminen vaikuttaa ylinopeuteen. Uudessa henkilöautossa kovakaan vauhti ei välttämättä tunnu suurelta, ja hyvä varustelu antaa helposti vääränlaisen turvallisuudentunteen.

Varsinais-Suomen liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnan puheenjohtaja Mika Peltola korostaa, että autoilijan kannalta turvallisinta on tasainen liikennevirta.

- Parasta olisi, jos kaikki ajaisivat suurin piirtein samaa nopeutta, jolloin kenenkään ei tarvitsisi kauheasti ohitella.

- Kukaan ei halua tahallaan ajaa kolaria, mutta siitä huolimatta liikennesääntöjä rikotaan. Alkoholi liittyy noin viidesosaan liikenteessä sattuvista kuolemantapauksista, sanoo Peltola.