Talous

Säteilyturvakeskus arvioi Olkiluodon uuden reaktorin turvalliseksi

JARI RANTANEN

Teollisuuden Voiman (TVO) kolmannen ydinvoimalayksikön rakentamislupa tulee valtioneuvoston käsittelyyn helmikuussa. Kauppa- ja teollisuusministeriö pääsee viimeistelemään päätösluonnostaan, kun Säteilyturvakeskus (STUK) totesi maanantaina antamassaan lausunnossa, että rakentamisluvan myöntämiselle ei ole turvallisuuteen liittyviä esteitä.

TVO on tilannut Eurajoen Olkiluotoon sähköteholtaan maailman suurimman ydinvoimalaitoksen ranskalais-saksalaiselta Framatomen ja Siemensin yhteenliittymältä. Painevesilaitoksen nettosähköteho on noin 1 600 megawattia eli lähes saman verran kuin Olkiluodon nykyiset kaksi yksikköä tuottavat yhteensä.

Uuden EPR-laitoksen esikuvina ovat olleet saksalainen Konvoi-painevesireaktori ja ranskalainen N4-painevesireaktori. STUK toteaa lausunnossaan, että uuteen laitokseen on suunniteltu useita turvallisuutta parantavia muutoksia esikuviinsa verrattuna.

Säteilyturvakeskuksen turvallisuusarvion tulos on, että uusi ydinvoimalaitos voidaan rakentaa sellaiseksi, että sen käytöstä ei aiheudu työntekijöille tai väestölle terveyttä vaarantavia säteilyhaittoja eikä vahinkoa ympäristölle tai omaisuudelle.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Säteilyturvakeskus liitti lausuntoonsa vaatimuksia mm. tarkastusten ja valvonnan jatkumisen takaamisesta, kun laitoksen yksityiskohtainen suunnittelu jatkuu vielä rakentamisen aikana, ja riittävän ajan varaamisesta viranomaisen valvonnalle myös rakentamisen kestäessä. Myös laitoksen jätehuoltoa varten tarvitaan nykyistä seikkaperäisemmät suunnitelmat.

Valvojan iso työ jatkuu

Turvallisuusarvion laatimista Säteilyturvakeskuksessa johtanut toimistopäällikkö Petteri Tiippana sanoo viranomaisen liittäneen maininnan riittävästä valvonta-ajasta haasteellisen rakentamisaikataulun vuoksi ja muistuttaakseen, että laitoshanke teettää Säteilyturvakeskuksessa edelleen paljon työtä.

Viime vuonna STUK käytti tarkastukseensa liki 30 henkilötyövuotta. Tänä vuonna hanke vaatii Tiippanan arvion mukaan noin 20 henkilötyövuoden verran työtä. Kolmasosa Säteilyturvakeskuksen henkilökunnasta katsoo lähivuodet Olkiluodon laitoshankkeen perään ja valvoo, että uusi reaktori toteutetaan hyväksyttyjen periaatesuunnitelmien mukaan. Olkiluotoon STUK palkkaa pysyvästi kaksi uutta paikallisvalvojaa nykyisten kahden lisäksi.

  Uuden laitoksen turvallisuusjärjestelmissä osajärjestelmät on eroteltu toisistaan paremmin kuin nyt käytössä olevissa reaktoreissa. Rinnakkaisia osajärjestelmiä on aina monta, ja ne on sijoitettu laitoksessa niin, että esimerkiksi tulipalo ei voi tuhota niitä kaikkia.

Toisiaan korvaavat turvallisuusjärjestelmät perustuvat erilaisiin tekniikoihin, jotta sama syy ei voisi vaurioittaa niitä, ja esimerkiksi turvallisuusjärjestelmien automaatiossa käytetään sekä ohjelmoitavaa että langoitettua tekniikkaa.

Laitoksen suojarakennuksen suunnittelussa on varauduttu vakavan reaktorionnettomuuden mahdollisuuteen, ja merkittävät radioaktiivisten aineiden päästöt ympäristöön pystytään estämään, vaikka reaktori vaurioituisi tai reaktorisydän pahimmassa tapauksessa sulaisi. Suojarakennuksen suunnittelussa on varauduttu myös suuren lentokoneen törmäykseen.