Talous

Ydinvoimalan tulolle ei estettä

Rakentamisluvan myöntämiselle Teollisuuden Voiman kolmannelle ydinvoimalalle ei Säteilyturvakeskuksen (Stuk) mukaan ole turvallisuuteen liittyviä esteitä. Stuk toteaa tämän kauppa- ja teollisuusministeriölle antamassaan lausunnossa ja turvallisuusarviossa Olkiluotoon tulevasta 1 600 megawatin EPR-painevesireaktorista. Turvallisuusarvion tulos on, että uusi ydinvoimalaitos voidaan rakentaa sellaiseksi, että sen käytöstä ei aiheudu työntekijöille tai väestölle terveyttä vaarantavia säteilyhaittoja eikä vahinkoa ympäristölle tai omaisuudelle, kertoi toimistopäällikkö Juhani Hyvärinen Stukista maanantaina.