Uutiset

Ministeriöiden valmiuspäälliköiden
kokousten pöytäkirjat 27.-31.12.2004

Aika: 27.12.2004 klo 8.30

Paikka Valtioneuvoston linnan kokoushuone Konselji

Läsnä: Valtiosihteeri Risto Volanen

Alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen, tiedostuspäällikkö Asko Mattila ja turvallisuuspäällikkö Jukka Sonninen (VNK)

Osastopäällikkö Markus Lyra, osastopäällikkö Yrjö Länsipuro ja yksikön johtaja Pekka Hyvönen (UM)

Kansliapäällikön sij. Pekka Kilpi ja pelastusylijohtaja Pentti Partanen (SM)

Hallintojohtaja Håkan Mattlin (OPM)

Kansliapäällikkö Jarmo Vaittinen (MMM)

Turvallisuusjohtaja Rauli Parmes (LVM)

Ylijohtaja Taisto Turunen (KTM)

Ylijohtaja Arto V. Klemola (STM)

Johtaja Matti Pukkio (TM)

Ylijohtaja Kari Kourilehto (YM)

Pääsihteeri Tapani Hyötyläinen (TPAK)

Pääsihteerin sij. Hannu-Pekka Laiho (SPR)

Kaupallinen johtaja Jukka Salama (Aurinkomatkat)

Tuotepäällikkö Peik Martin (Finnmatkat)

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja, valtiosihteeri Risto Volanen avasi kokouksen klo 08.30 todeten kokouksen aiheeksi 26.12.2004 Etelä-Aasian maanjäristyksen jälkeisten hyökyaaltojen aiheuttaman kriisin.

Puheenjohtaja asetti kokouksen päämäärät seuraavasti

1. Kootaan kaikkien ministeriöiden ja muiden toimijoiden käyttöön olemassa oleva informaatio.

2. Selvitetään, mitä valtion tulisi nykyisten toimien lisäksi tehdä. Samalla selvitetään, mitä on jo valmisteilla ja mitä on alettu valmistelemaan.

3. Kohdat 1 ja 2 käsitellään kahdesta näkökulmasta. Ensinnäkin alueella olevien suomalaisten ja heidän avustamisensa kannalta sekä toisaalta laajemmasta yleishumanitäärisestä näkökulmasta.

2 § Tilanteen käsittely

Saatiin selvitykset Etelä-Aasian tilanteesta Ulkoasianministeriöltä, Suomen Punaiselta Ristiltä ja matkatoimistojen edustajilta.

Saatujen tilannetietojen perusteella käydyssä keskustelussa todettiin tilanne huomattavasti ensimmäisiä tietoja vakavammaksi myös alueella olevien suomalaisten osalta. Keskustelussa painotettiin kriisialueella olevien suomalaisten löytämistä sekä loukkaantuneiden avustamista ja evakuointia tarvitsevien tukemista.

3 § Päätökset

1. Kriisialueella tapahtuvasta toiminnasta sekä suomalaisten evakuoinnista ja niihin liittyvästä viranomaisyhteistoiminnasta vastaa ulkoasiainministeriö, jossa operatiivisena johtajana ja koordinaattorina toimii yksikönpäällikkö Pekka Hyvönen. Kiireellisimpiä toimia kriisialueella ovat tilannekuvan muodostaminen ja suomalaisten paikantaminen sekä alueen suomalaisen henkilöstön vahventaminen.

2. Suomalaiset evakuoidaan alueelta mahdollisimman nopeasti. Toiminnasta vastaa yksikönpäällikkö Hyvönen. Suomen valtio pitää huolen evakuoinnista aiheutuvista lisäkustannuksista. STM vastaa yhteistoiminnassa SPR:n kanssa kriisiavusta paikan päälle, evakuointilennoille sekä kotimaassa. SM pitää yhteyttä YK:n humanitäärisen avun järjestöön sekä EU:n toimielimiin niin tilannekuvan muodostamisessa kuin Suomelta tarvittavan avun pyyntöjen vastaanottamisessa.

3. Yksikönpäällikkö Hyvösen tueksi perustetaan operatiivinen ryhmä, johon nimeävät edustajansa VNK, UM, SM, LVM ja STM sekä yhteyshenkilönsä SPR ja matkatoimistot Aurinkomatkat ja Finnmatkat.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

4. Toimintaan osallistuvat ministeriöt eli VNK, UM, SM, LVM, STM sekä SPR, Aurinkomatkat ja Finnmatkat nimeävät edustajansa valtiosihteeri Volasen johtamaan valmiuspäällikköryhmään, joka tukee operatiivista ryhmää.

5. Valtioneuvoston osalta tiedottaminen jaetaan UM:n ja VNK:n kesken kyseisten ministeriöiden tiedotuspäälliköiden tekemän suunnitelman mukaisesti. Perusajatuksena on, että UM vastaa kriisin operatiivisesta tiedottamisesta ja VNK vastaa kriisiin liittyvien valtioneuvoston toimien tiedottamisesta.

6. Valtiosihteeri Volanen informoi asiasta tasavallan presidentin kanslian, pääministerin sekä ulkomaankauppa- ja kehitysministerin. Kokoukseen osallistuneet valmiuspäälliköt (tai heidän sijaisensa) vastaavat omien ministereidensä informoinnista.

7. Valmiuspäällikköryhmän seuraava kokous on Valtioneuvoston linnan kokoushuoneessa Konselji 27.12.2004 klo 17.00.

4 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.34.

Puheenjohtaja

Valtiosihteeri Risto Volanen

Aika: 27.12.2004 klo 17.08

Paikka Valtioneuvoston linnan kokoushuone Konselji

Läsnä: Valtiosihteeri Risto Volanen

Tiedostuspäällikkö Asko Mattila ja turvallisuuspäällikkö Jukka Sonninen (VNK)

Osastopäällikkö Markus Lyra, osastopäällikkö Yrjö Länsipuro ja yksikön päällikkö Pekka Hyvönen (UM)

Kansliapäällikön sij. Pekka Kilpi ja peIastusylijohtaja Pentti Partanen (SM)

Turvallisuusjohtaja Rauli Parmes (LVM)

Ylijohtaja Arto V. Klemola ja lääkintöneuvos Jouko Söder (STM)

Johtaja Aimo Hautanen ja pääohjaaja Veikko Sievänen (Finnair)

Pääsihteerin sij. Hannu-Pekka Laiho (SPR)

Kaupallinen johtaja Jukka Salama (Aurinkomatkat)

Tuotepäällikkö Peik Martin (Finnmatkat)

Pääsihteeri Tapani Hyötyläinen (TPAK)

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja, valtiosihteeri Risto Volanen avasi kokouksen klo 17.08.

2 § Tilanteen käsittely

Saatiin Suomen Intian ja Thaimaan edustustojen raportit kriisialueilta sekä kuultiin UM:n edustajan selvitys tiedossa olevasta tilanteesta.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Käsiteltiin edellisen kokouksen päätösten toimeenpanon tilanne, jossa todettiin

1. Voimavarojen vahventaminen

- 27.12. klo 21.00 lennolla lähtee Thaimaahan 9 hengen lääkintätiimi. Matkatoimiston edustaja korosti, että tiimin käytön painopiste tulisi käytössä olevien tietojen perusteella asettaa Khao Lakiin.

- Kriisialueelle lähetetään uhrien tunnistusryhmä, mikäli sitä tarvitaan. UM hoitaa asian KRP:n kanssa.

- UM siirtää kriisialueelle henkilöstöä muista lähimaiden lähetystöistä ja nykykäsityksen mukaan sen jälkeen henkilöstövoimavarat ovat riittävät kriisialueella olevien Suomen kansalaisten avustamiseen. UM ylläpitää valmiutta vahventaa edelleen kriisialueen henkilöstöään mikäli tilanne sitä edellyttää.

2. Evakuointilennot

- Kaikki Sri Lankassa matkatoimistojen järjestämillä matkoilla olevat suomalaiset palaavat kotimaahan tiistain 28.12. kuluessa.

- Thaimaan Phuketin alueella on yhteensä noin 2 300 matkatoimistojen järjestämillä matkoilla olevaa suomalaista. Heidät kyetään evakuoimaan kahdella vuorokausittaisella lennolla siten, että viimeinen lento lähtee perjantaina 31.12. ja on Suomessa lauantaina 1.1.2005. Matkatoimistoilla ei ole ilmennyt tarvetta lentojen nopeuttamiseen.

- Omatoimimatkaajien evakuointitarpeiden mukaan säilytetään valmius jatkaa evakuointilentoja myös viikonvaihteen yli. Valtio hoitaa evakuoinnin kaikille suomalaisille, jotka haluavat palata kotiin.

- Toiminta keskitetään Phuketin alueelle, jossa tarve evakuoinneille on suurin.

- Kriisialueella olevat suomalaiset pyritään ohjeistamaan siten, että he hakeutuvat joko Phukettownin kriisikeskukseen tai Finnmatkojen käyttämään evakuointihotelliin, josta virkailijat järjestävät heille kuljetuksen lentokentälle. UM ja matkatoimistojen edustajat laativat asiasta tiedotteen, joka pyydetään välittämään TV- ja radiouutisissa siten, että yhteydenotoissa kriisialueella oleviin henkilöihin voidaan heille välittää kyseinen toimintaohje.

3 § Johtopäätökset

1. Kriisialueelta lennetään vuorokausittain kaksi (2) lentoa noin 11 tunnin välein. Kuljetustarve on noin 2 300 henkilöä ja kapasiteetti 2 400 henkilöä. Omatoimimatkaajien varalta evakuointilentoja valmistaudutaan jatkamaan viikonvaihteen yli.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

2. Kriisialueelle lennätettävä lääkintähenkilöstö arvioi "sairaalalentojen" tarpeen. Keskiviikon 29.12. ja perjantain 31.12. MD-11 lennoilla varaudutaan vaikeasti loukkaantuneiden vuodepotilaiden evakuointiin.

3. Kriisialueella toimivat SPR:n lääkärit informoivat HUSin lääkintähenkilöstöä, joka varautuu tarvittavalla tavalla sekä vastaanottamiseen lentokentällä että hoitotoimenpiteisiin sairaaloissa. STM nimeää HUSin yhteyshenkilöt, joille Finnair ilmoittaa evakuointilentojen saapumisajankohdan.

4. Valmiuspäällikköryhmän seuraavat kokoukset ovat Valtioneuvoston linnan kokoushuoneessa Konselji päivittäin klo 17.00.

4 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.58.

Puheenjohtaja

Valtiosihteeri Risto Volanen

Aika: 28.12.2004 klo 17.08

Paikka: Valtioneuvoston linnan kokoushuone Konselji

Läsnä: Valtiosihteeri Risto Volanen

Tiedostuspäällikkö Asko Mattila ja turvallisuuspäällikkö Jukka Sonninen (VNK)

Osastopäällikkö Yrjö Länsipuro ja yksikön päällikkö Pekka Hyvönen (UM)

Kansliapäällikön sij. Pekka Kilpi, pelastusylijohtaja Pentti Partanen ja neuvotteleva virkamies Harry Frelander (SM)

Rikosylikomisario Göran Wennqvist (KRP)

Turvallisuusjohtaja Rauli Parmes (LVM)

Lääkintöneuvos Jouko Söder (STM)

Johtaja Aimo Hautanen ja pääohjaaja Veikko Sievänen (Finnair)

Pääsihteerin sij. Hannu-Pekka Laiho (SPR)

Kaupallinen johtaja Jukka Salama (Aurinkomatkat)

Tuotepäällikkö Peik Martin (Finnmatkat)

Toimitusjohtaja Jan Wedin (Tjäreborg)

Talousjohtaja Ann Storsjö (Tjäreborg)

Pääsihteeri Tapani Hyötyläinen (TPAK)

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja, valtiosihteeri Risto Volanen avasi kokouksen 17.08.

2 § Tilanteen käsittely

Kuultiin UM:n, Finnairin, Aurinkomatkojen, FinnMatkojen ja Tjäreborgin edustajien tilannekatsaukset.

Katsausten perusteella käydyssä keskustelussa käsiteltiin laajasti kriisialueella olevien suomalaisten akuuttien ongelmien ratkaisuvaihtoehtoja.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

3 § Johtopäätökset

1. Kriisialueilla olevien kansalaistemme avustaminen edellyttää paikalla olevan suomalaisen avustushenkilöstön täydentämistä. Alueelle on jo saapunut kansainvälinen arviointiryhmä, jossa on suomalainen lääkäri ja tukiryhmä. Päätettiin, että SPR kokoaa noin 15 henkilön täydennysryhmän, joka lentää Phuketiin huomenna (29.12.2004) aamulla.

Ryhmä varustetaan yhteistoiminnassa SM:n kanssa, pl ajoneuvot, joista vastaa Suomen Bangkokin suurlähetystö. Täydennysryhmän toiminnan painopiste on suomalaisten paikantamisessa erityisesti Khao Lakissa.

2. KRP lähettää Phuketiin kaksi henkilöä vainajien tunnistamiseen. Asiantuntijat toimivat kiinteässä yhteistoiminnassa muista pohjoismaista alueelle lähetettävien tunnistusryhmien kanssa. Olosuhteet alueella edellyttävät vainajien nopeaa tunnistamista. Tunnistamisryhmä arvioi tilanteen paikalla ja ilmoittaa lisäresurssitarpeen kotimaahan.

3. Evakuointilennoilla huomenna 29.12.2004 toimitetaan kriisialueelle vettä ja kuivamuonaa suomalaisten huoltamiseksi. Materiaaliavusta vastaa SM ja sen järjestää Helsingin pelastuslaitos. Lisäksi SPR on varannut huomisiin lentokuljetuksiin vaatteita kriisialueella oleville suomalaisille. Jakelusta alueella vastaavat matkan järjestäjien edustajat ja SPR.

4. Evakuoinnin pitkittyessä uhkaavat myös potilaiden mukana tulevat hoitoresistanssit taudit, esimerkiksi kolera. STM on jo varautunut niiden hallitsemiseen. Uhka korostaa entisestään nopean evakuoinnin merkittävyyttä.

5. Pohjoismaisten matkustajien yhteiset evakuointikuljetukset edellyttävät jatkokuljetuksia kotimaahan. Suomen suurlähetystöt pohjoismaissa huolehtivat evakuoitujen vastaanotosta ja jatkokuljetusten järjestämisestä Suomeen.

6. Kriisin alkuvaiheen selvittäminen on edellyttänyt, että useat tahot ovat ylläpitäneet heille tehtyjen ilmoitusten ja omien yhteydenottoyritysten perusteella luetteloita kadonneista henkilöistä. Tästä eteenpäin toiminta keskitetään KRP:n vastuulle. Ilmoitukset kateissa olevista henkilöistä tehdään joko evakuointikuljetuksen jälkeen vastaanottopisteessä lentokentällä tai poliisiviranomaiselle, kenelle ilmoitukset voi tehdä joko paikallispoliisille tai suoraan KRP:lle. UM ja matkatoimistot ilmoittavat tähän asti vastaanottamansa tiedot KRP:lle, joka vastaa ajantasaisten luetteloiden ylläpidosta. SM muotoilee täsmällisen tiedotteen menettelytavasta ilmoitettaessa kadonneesta henkilöstä.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

7. Seuraava kokous on huomenna 29.12.2004 klo 17.00 Valtioneuvoston linnassa.

4 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.00.

Puheenjohtaja

Valtiosihteeri Risto Volanen

Muistio 29.12. klo 11.00

Muistio 29.12. klo 11.00 kokouksesta, jossa käsiteltiin vainajien tunnistamista ja kotiin kuljettamista, ei ole laadittu pöytäkirjaa. Kokouksessa tehtiin seuraavat päätökset:

1. Poliisi vastaa vainajien etsinnästä ja saattamisesta kotiin kuljettavaan lentokoneeseen.

2. On koottava vähintään 10 hengen ryhmä, josta ensimmäinen osa lähtee liikkeelle seuraavalla koneella. Ryhmä raportoi operatiiviset asiat UM:Ile ja poliittisen tuen asiat valmiuspäällikköryhmälle.

3. Paikan päältä tai kotimaasta ryhmän mukaan UM:n diplomaatti.

4. Tämä on osa UM:n johtamaa operaatiota kotiinpaluu, ja tästä osasta vastaa KRP.

Aika: 29.12.2004 klo 17.05

Paikka: Valtioneuvoston linnan kokoushuone Konselji

Läsnä: Valtiosihteeri Risto Volanen

Tiedostuspäällikkö Asko Mattila ja turvallisuuspäällikkö Jukka Sonninen (VNK)

Alivaltiosihteeri Hannu Himanen, osastopäällikkö Yrjö Länsipuro ja yksikön päällikkö Pekka Hyvönen (UM)

Kansliapäällikkö Ritva Viljanen, ylijohtaja Pekka Kilpi, pelastusylijohtaja Pentti Partanen, poliisiylitarkastaja Martti Kunnasvuori ja rikosylitarkastaja Björn Weckström (SM)

Turvallisuusjohtaja Rauli Parmes (LVM)

Ylijohtaja Arto V. Klemola ja lääkintöneuvos Jouko Söder (STM)

Johtaja Aimo Hautanen ja pääohjaaja Veikko Sievänen (Finnair)

Pääsihteerin sij. Hannu-Pekka Laiho (SPR)

Kaupallinen johtaja Jukka Salama (Aurinkomatkat)

Tuotepäällikkö Peik Martin (Finnmatkat)

Talousjohtaja Ann Storsjö (Tjäreborg)

Matti Halttunen ja Ingmar Lindqvist (Kirkkohallitus)

Kenraalimajuri Heikki Lyytinen (Pääesikunta)

Pääsihteeri Tapani Hyötyläinen (TPAK)

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja, valtiosihteeri Risto Volanen avasi kokouksen 17.05

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

2 § Tilanteen käsittely

Kuultiin UM:n, Aurinkomatkojen, FinnMatkojen ja Tjäreborgin edustajien sekä SPR:n tilannekatsaukset.

Katsausten perusteella käydyssä keskustelussa käsiteltiin laajasti kriisialueella olevien suomalaisten avustamista, evakuointikuljetuksia sekä toiminnan jatkamista kotimaassa ja Phuketin alueella.

3 § Johtopäätökset

1. Viestintävirasto huolehtii siitä, että operaattorit toimittavat SMS-massaviestinä kaikille alueella oleville ilmoituksen, jossa Suomen hallitus voimakkaasti suosittelee lähtemistä Phuketin alueelta terveys- ja turvallisuussyistä.

2. Kriisialueelle saapuvan SPR:n täydennyshenkilöstön tulee ottaa vastuuta kaikista avustustehtävistä, joita tällä hetkellä suomalaisia avustavat tahot hoitavat. Näin usean vuorokauden yhtäjaksoisesti alueella työskennellyt henkilöstö saadaan välillä lepoon.

3. Kadonneitten lukumäärä ilmoitetaan jatkossa KRP:n ylläpitämän kadonneiksi ilmoitettujen henkilöiden rekisterin perusteella. 240 kadonneeksi ilmoitetusta annetaan tätä koskeva poliisitiedote. Matkanjärjestäjien tulee ottaa yhteyttä ja toimittaa tietonsa kadonneista KRP:lle DVI-yksikköön (Disaster Victim Identification). SM selvittää 30.12. kokoukseen Tietosuojavaltuutetulta mahdollisuudet julkaista kadonneeksi ilmoitettujen nimet.

4. SM hakee väestötietojärjestelmästä pysyvästi alueella asuvien nimet ja toimittaa ne UM:lle.

5. UM kokoaa asianomaiset tahot ja laatii suunnitelman toiminnan vakinaistamisesta kriisialueella. Suunnitelma esitellään 30.12. kokouksessa.

6. SM laatii suunnitelman kotimaahan tuotujen vainajien vastaanottamisesta, tunnistamisesta ja omaisille luovuttamisesta. Suunnitelma esitellään sen valmistuttua valtioneuvoston kanslian valtiosihteerille. STM:n hallinnonala huolehtii kotimaahan evakuoitujen terveydenhuollosta ja pitkäkestoisesta psykososiaalisesta hoidosta.

7. Opetusministeriö laatii yleisohjeen kouluille Etelä-Aasian luonnonkatastrofin seurausten huomioonottamisesta kevätlukukauden avajaisissa.

4 § Muut asiat

Huomenna 30.12.2004 klo 15.00 järjestetään tiedotustilaisuus valtioneuvoston linnan tiedotustilassa.

Seuraava kokous on huomenna 30.12.2004 klo 17.00 Valtioneuvoston linnassa.

5 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.50.

Puheenjohtaja

Valtiosihteeri Risto Volanen

Aika: 30.12.2004 klo 17.04

Paikka: Valtioneuvoston linnan kokoushuone Konselji

Läsnä: Valtiosihteeri Risto Volanen

Tiedotuspäällikkö Asko Mattila ja turvallisuuspäällikkö Jukka Sonninen (VNK)

Alivaltiosihteeri Hannu Himanen, osastopäällikkö Yrjö Länsipuro ja yksikön päällikkö Pekka Hyvönen (UM)

Kansliapäällikkö Ritva Viljanen, pelastusylijohtaja Pentti Partanen, poliisiylitarkastaja Martti Kunnasvuori ja rikosylikomisario Göran Wennqvist (SM)

Turvallisuusjohtaja Rauli Parmes (LVM)

Ylijohtaja Arto V. Klemola (STM)

Hallintojohtaja Håkan Mattlin (OPM)

Johtaja Aimo Hautanen ja pääohjaaja Veikko Sievänen (Finnair)

Pääsihteerin sij. Hannu-Pekka Laiho (SPR)

Kaupallinen johtaja Jukka Salama (Aurinkomatkat)

Tuotepäällikkö Peik Martin (Finnmatkat)

Talousjohtaja Ann Storsjö (Tjäreborg)

Matti Halttunen ja Ingmar Lindqvist (Kirkkohallitus)

Kenraalimajuri Heikki Holma (Pääesikunta)

Pääsihteeri Tapani Hyötyläinen (TPAK)

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja, valtiosihteeri Risto Volanen avasi kokouksen 17.04.

2 § Tilanteen käsittely

Kuultiin UM:n, Aurinkomatkojen, Tjäreborgin ja Finnmatkojen edustajien sekä SPR:n tilannekatsaukset.

Katsausten perusteella käydyssä keskustelussa käsiteltiin erityisesti kriisialueella alusta lähtien työskennelleiden suomalaisten tukemista, evakuointikuljetuksia sekä toiminnan jatkamista Phuketin alueella ja kotimaassa.

3 § Johtopäätökset

1. SPR avustaa Finnmatkojen henkilökuntaa asiakkaiden kokoontumiskeskuksena toimivassa hotellissa. Lisäksi kirkko suuntaa tähän asti suomalaisia etsineitä työntekijöitään Finnmatkojen henkilökunnan tueksi.

2. SPR priorisoi kaikki evakuoitavat, myös omatoimimatkaajat, ottaen huomioon evakuoitavien terveydellisen tilanteen, matkanjärjestäjien velvoitteet asiakkaitaan kohtaan ja Suomen valtion velvollisuudet kansalaisiaan kohtaan.

3. SPR ilmoittaa matkanjärjestäjille kullekin lennolle kiintiön, joka on varmasti käytettävissä sekä mahdolliset varapaikat. Matkanjärjestäjät vastaavat siitä, että asiakkaat tietävät lentokenttäkuljetukseen noustessaan sisältyvätkö he varapaikoilla olijoihin ja siten mahdollisesti takaisin kokoontumiskeskukseen palautettaviin.

4. SM ja STM selvittävät ja hoitavat tarvittavat evakuoitavien vastaanottojärjestelyt myös muille Suomen kansainvälisille lentokentille kuin Helsinki-Vantaalle. SM vastaa vainajien vastaanottamisesta yhteistoiminnassa Finnairin kanssa. Ensimmäinen kuljetus toteutetaan siten, että vainajien vastaanotto Suomessa on päiväsaikaan.

5. Kriisialueen toiminnan vakinaistamiseksi UM vahvistaa Phuketin toimipisteen henkilöstöä sekä hankkii toimitilat ja parantaa viestivälinetilannetta. Joko väliaikaisena konsulaattina tai suurlähetystön toimipisteenä toimivan tilan on täytettävä myös muiden kriisialueella toimivien suomalaisosastojen tarpeet (poliisi, spr, kirkko jne). Bangokin suurlähetystömme henkilöstöä vahvennetaan ja lähetystöön voidaan sijoittaa mitä tahansa kentällä tarvittavaa asiantuntemusta diplomaattistatuksella. Henkilöstön rotatointi on järjestetty ja järjestelyt ylläpidetään tilanteen kehityksen mukaisesti.

6. Katastrofin kotimaassa tapahtuvan hoidon aiheuttamat lisäkustannukset selvitetään nopeasti hankkeessa, jota johtaa valtiovarainministeriö. Noudatetaan samaa periaatetta kuin kriisin alkuvaiheessa eli valtio vastaa aiheutuvista Iisäkustannuksista.

7. Jokainen toimintaan osallistunut taho ylläpitää projektipöytäkirjaa, jota hyödynnetään valtioneuvostolle laadittavan raportin kirjoittamisessa ja kehittämiskohteiden selvittämisessä.

4 § Muut asiat

Huomenna 31.12.2004 klo 15.00 järjestetään tiedotustilaisuus UM:ssä.

Seuraava kokous on huomenna 31.12.2004 klo 12.00 Säätytalolla.

5 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.20.

Puheenjohtaja

Valtiosihteeri Risto Volanen

Aika: 31.12.2004 klo 12.10

Paikka: Säätytalo

Läsnä: Valtiosihteeri Risto Volanen

Tiedotuspäällikkö Asko Mattila ja turvallisuuspäällikkö Jukka Sonninen (VNK)

Alivaltiosihteeri Hannu Himanen, osastopäällikkö Yrjö Länsipuro ja yksikön päällikkö Pekka Hyvönen (UM)

Kansliapäällikkö Ritva Viljanen, pelastusylijohtaja Pentti Partanen ja poliisiylitarkastaja Martti Kunnasvuori (SM)

Hallintojohtaja Håkan Mattlin (OPM)

Kirkkoneuvos Matti Halttunen ja viestintäjohtaja Ingmar Lindqvist (KirkkoH)

Turvallisuusjohtaja Rauli Parmes (LVM)

Ylijohtaja Arto V. Klemola ja lääkintöneuvos Jouko Söder (STM)

Kenraalimajuri Heikki Holma (PE)

Johtaja Aimo Hautanen ja pääohjaaja Veikko Sievänen (Finnair)

Pääsihteerin sij. Hannu-Pekka Laiho (SPR)

Kaupallinen johtaja Jukka Salama (Aurinkomatkat)

Tuotepäällikkö Peik Martin (Finnmatkat)

Talousjohtaja Ann Storsjö (Tjäreborg)

Pääsihteeri Tapani Hyötyläinen (TPAK)

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja, valtiosihteeri Risto Volanen avasi kokouksen 12.10.

2 § Tilanteen käsittely

Kuultiin UM:n, Finnairin, Aurinkomatkojen, Finnmatkojen, Tjäreborgin ja SPR:n edustajien tilannekatsaukset.

Katsausten perusteella käydyssä keskustelussa käsiteltiin laajasti kriisialueella olevien suomalaisten evakuointia, vainajien etsintää ja kotimaahan tuomista sekä tilanteen hallussa pitämistä kun ilmasilta voidaan purkaa.

3 § Johtopäätökset

1. Kriisialueilla olevat suomalaiset, jotka ovat halunneet evakuointikuljetuksen, toimitetaan kotimaahan sunnuntaihin 2.1.2005 mennessä. Tämän jälkeen ilmenevät kuljetustarpeet, jotka on ilmoitettu kriisikeskuksiin tai joita ilmenee kadonneita etsittäessä, hoidetaan tilanteen mukaan yksittäisinä evakuointeina käytettävissä olevilla lentokuljetuksilla. 1.1.2005 lähtevissä lennoissa on tarjolla 514 paikkaa ja laskettu tarve on 497 paikkaa. Mikäli SPR:n kenttäryhmästä osia jää kriisialueelle, vapautuu lisää paikkoja tarvittavaan käyttöön.

2. Kohdan 1 perusteella ilmasilta voidaan purkaa sunnuntaina 2.1.2005.

3. Finnair neuvottelee liiketoiminnalliselta perustalta Ruotsin valtion mahdollisuuksista tukeutua varusteltuun ambulanssilentokoneeseen.

4. SPR:n kenttäryhmä valmistautuu vapaaehtoisuuden perusteella jatkamaan osillaan kriisialueella avustaen pohjoismaisia ja muiden lähialueiden pelastustyöntekijöitä.

5. Pääministeri on vastassa sunnuntaina saapuvaa evakuointilentoa ja pitää samalla tiedotustilaisuuden lentokentällä. Operaatioon "Kotiinpaluu" osallistuneiden tahojen edustuksen toivotaan osallistuvan tilaisuuteen. Tilaisuuden järjestelyistä vastaa tiedotuspäällikkö Asko Mattila (vnk).

6. Kadonneiksi ilmoitettujen nimitietojen julkaiseminen on palvellut tarkoitustaan. KRP on ottanut vastaan runsaasti listaan liittyviä korjaustietoja (pöytäkirjaa kirjoitettaessa lista on supistunut 263 nimestä 194 nimeen).

7. Vainajien etsintäyksikkö on saapunut kokonaisuudessaan alueelle ja on organisoitunut. Alustavat tiedot osoittavat paikallisten viranomaisten toimineen ammattimaisesti kerätessään vainajien tuntomerkkejä. KRP kykenee maanantaina 3.1.2005 arvioimaan mahdollisen ensimmäisen vainajien kotiinkuljetuksen ja tällöin myös SM kykenee esittämään suunnitelman vainajien vastaanottamisesta, tunnistamisesta ja omaisille luovuttamisesta.

8. Tästä eteenpäin jokainen ministeriö hoitaa kriisiin liittyvät vastuulleen kuuluvat asiat kotimaassa. Tätä varten VNK, UM, SM, OPM, STM ja LVM kansliapäälliköt tai valmiuspäälliköt kokoontuvat 3.1.2005 klo 07.30 Valtioneuvoston linnassa valmistelemaan vastuuministereiden tiedotustilaisuuden samana päivänä klo 15.00.

4 § Muut asiat

Tiedotustilaisuus tänään klo 15.00 ulkoasiainministeriön pressissä Kanavakatu 3 C.

Seuraava kokous on maanantaina 3.1.2005 klo 17.00 Valtioneuvoston linnassa.

5 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.50.

Puheenjohtaja

Valtiosihteeri Risto Volanen