Uutiset

Metsähallitus siirtämässä
aluepäällikköä Korppoosta Turkuun

ERJA HYYTIÄINEN

Metsähallitus suunnittelee siirtävänsä aluepäällikön virkapaikan Korppoosta Turkuun. Saaristokunnassa hanke on herättänyt vastustusta. Siellä vedotaan saaristolakiin, joka edellyttää valtiota edesauttamaan työpaikkojen säilymistä saaristossa. Virallisesti asiasta päätetään ensi vuoden alussa.

Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalvelut on suunnitellut siirtävänsä aluepäällikön Korppoon pääsaaren etelänokkaan rakennetusta Korpoströmin saaristokeskuksesta Turun Kärsämäkeen. Taustalla on pyrkimys saada aluepäällikkö lähemmäs mantereen luontokohteita.

Aluepäällikkö Jouko Högmanderin mukaan muutos pyritään saamaan voimaan ensi vuoden alkupuolella. Koska tehtävänvaihdos koskee hänen omaa pestiään, ei Högmander ole halukas arvioimaan, toisiko muutto Turkuun paremmat toimintamahdollisuudet koko alueella.

Metsähallitus on pyytänyt asiasta Saaristoasiain neuvottelukunnan kannanoton. Pääsihteeri Jorma Leppäsen mukaan joulun alla saapuneeseen lausuntopyyntöön vastataan vuoden alkupuolella.

- Saaristoasiain neuvottelukunnan kannalta on tärkeä, että valtion toimintoja keskitetään ja kehitetään muuallakin kuin maakuntakeskuksissa. Valtion työpaikat saaristossa ovat jo vähentyneet muun muassa puolustusvoimien rakenneratkaisujen vuoksi, Leppänen sanoo.

Toisaalta hän iloitsee metsähallituksen suunnitelmista vahvistaa Nauvosta Korpoströmiin muuttanutta yksikköään. Jouko Högmanderin mukaan keskuksessa työskentelee nykyisin metsähallituksen hyväksi 6-7 henkeä, heistä puolet vakituisessa työsuhteessa. Määräaikaisena työskennellyt meribiologi vakinaistetaan helmikuun alussa.