Uutiset

EU-vero jäi pysyväksi

Elintarvikkeiden arvonlisävero oli Suomessa 1994 noin 12 prosenttia. Suomen liittyessä EU:n jäseneksi hallitus päätti, että verokantaa on väliaikaisesti nostettava, koska maatalouden kansallisiin tukiin kuluu rutkasti rahaa jäsenyyden alkuvuosina.

Korotettu verokanta markkinoitiin kansalaisille veronalennuksena, kun samaan aikaan yleiseksi arvonlisäveroksi päätettiin 22 prosenttia.

Ruuan verotusta on Suomessa 10 vuoden mittaan vaadittu alennettavaksi useaan otteeseen. Voimakkaimmin asialla ovat olleet elintarvikeketjun järjestöt, mutta myös maatalousministerit ovat alennusta ainakin julkisuudessa kannattaneet.

Ruokaketjun toimijoiden mielestä veron alentaminen kohti eurooppalaista tasoa, alle 12 prosenttia, parantaisi elintarvikealan toimintaedellytyksiä, tukisi kotimaista työllisyyttä ja kulutuskysyntää sekä helpottaisi ruokakorien hintavertailua EU-maiden välillä.

Kuluttajatutkimuskeskus tosin on todennut, että arvonlisäveron taso ei juurikaan vaikuta elintarvikkeiden hintoihin. Tutkimuksen mukaan ruuan hintaan eri maissa vaikuttavat eniten työvoimakustannukset, maan koko, tuoteryhmän kulutusosuus sekä maan avoimuus ulkomaiselle kilpailulle. Selvityksessä tosin on myönnetty, että nämä seikat selittävät vain noin puolet hintaeroista EU-maiden välillä.