Uutiset

Vapaa-aikapalvelut tekevät kunnasta houkuttelevan

Helsinki,
(STT)

Onnistuneet vapaa-aikapalvelut voivat houkutella kuntaan uusia asukkaita. Tätä mieltä on suurin osa eli 86 prosenttia KuntaSuomi 2004 -kyselytutkimukseen vastanneista vapaa-aikatoimen viranhaltijoista.

Nuorisotoimessa palvelujen houkuttelevuuteen uskoo 79 prosenttia viranhaltijoista, sen sijaan kirjastohoitajista vajaa puolet, 49 prosenttia, luottaa kirjastopalvelujen houkuttelevan uusia asukkaita kuntaan.

Kuntalaiset ovat tutkimuksen mukaan tyytymättömiä nuorisopalveluihin: vastaajista vain 25 prosenttia sanoi olevansa tyytyväisiä palveluihin. Lähes 60 prosenttia kaipaa lisäpanostusta nuorisopalveluihin.

Merkittävä osa vastaajista vastusti valtion ohjauksen lisäämistä nuorisopalvelujen tuotannossa. Nuorisotoimen viranhaltijat pitivät tärkeimpänä, että he saisivat lisää rahaa toimintaansa.