Uutiset

Käräjä-
oikeuksien
karsimiselle
kannatusta

Käräjäoikeuksien määrä saattaa tulevaisuudessa pudota puoleen nykyisestä. Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean ehdotus käräjäoikeuksien karsimisesta on saanut laajaa kannatusta lausuntokierroksella. Suurin osa lausunnonantajista on komitean kanssa samoilla linjoilla siitä, että Suomessa olisi vastaisuudessa 30-40 käräjäoikeutta nykyisten 63 sijaan.

Myös lautamiesjärjestelmän supistamiseen suhtaudutaan lausunnoissa myönteisesti. Useat lausunnonantajat katsovat, että lautamiehiä tarvittaisiin vain törkeissä rikosjutuissa. Rutiiniasioissa, esimerkiksi rattijuopumusten käsittelyssä, lautamiehiä ei käytettäisi.

Komitea luovutti mietintönsä oikeusministeriölle vuosi sitten, minkä jälkeen ministeriö pyysi siihen asiantuntijoiden mielipiteitä.