Uutiset

Korkein oikeus
vahvisti Finnairin
syrjineen työntekijöitä

Helsinki (STT)

Finnairin työsyrjintäjuttu on saanut vahvistuksen korkeimmassa oikeudessa (KKO). Oikeus katsoi, että yhtiö oli asettanut joitakin työntekijöitä monella tapaa eriarvoiseen asemaan muutama vuosi sitten.

  Syrjintä ilmeni palkkauksessa, koulutukseen pääsyssä ja virkaiän laskemisessa.

KKO piti syrjintää laajempana kuin viime vuonna tuomionsa antanut Helsingin hovioikeus. Hovioikeuden mukaan Finnair oli asettanut työntekijöitä eriarvoiseen asemaan ainoastaan palkkauksen ja koulutuksen suhteen.

Kyse oli muutamasta työntekijästä, jotka siirtyivät yhtiön palvelukseen Finnairin, Finnaviationin ja Karairin sulautuessa toisiinsa vuonna 1996. Työntekijät nostivat kanteen Finnairia vastaan, koska he katsoivat tulleensa syrjityiksi usein tavoin.

Palkkauksessa syrjintä ilmeni siten, että viisi Finnaviationilta ja Karairilta tullutta työntekijää asetettiin sulautumisen jälkeen niin sanottuihin välipalkkaluokkiin. Tämä vaikutti epäedullisesti miesten palkkakehitykseen.

Syrjintä toteutui KKO:n mukaan myös siinä, ketkä pääsivät koulutukseen vuonna 1997. Koulutuksen suhteen eriarvoiseen asemaan joutui kaksi Karairin Liikennelentäjien Yhdistyksen jäsentä.

KKO:n mukaan syrjintää oli myös se, että Finnair piti sulautumispäivämäärää Finnaviationilta ja Karairilta tulleiden työntekijöiden virkaiän alkamisajankohtana.