Uutiset

Turku pääsee täyttämään Pansion satama-aluetta Kakolan kivilouheella

TS/Jari Laurikko
TS/Jari Laurikko

ARI NIEMI

Turun satama pääsee aloittamaan Pansion tulevan suursataman laiturialueiden ruoppaus- ja pengerrystyöt ensi kesänä. Länsi-Suomen ympäristölupavirasto myönsi tiistaina Turun satamalle luvan Pansion satama-alueen ruoppauksiin ja täyttötöihin.

Ympäristölupaviraston päätöksen mukaan työt voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa mahdollisista valituksista huolimatta.

Pansion alueen asukkaat ovat olleet huolissaan etenkin satama-alueen pilaantuneiden ruoppausmassojen läjittämisestä laitureiden pohjaksi.

Saastuneita, tributyylitinaa sisältäviä massoja on tarkoitus läjittää laiturialueiden pohjalle stabiloituna eli sidosaineeseen sekoitettuna, jotta ne eivät pääse liukenemaan takaisin mereen.

Suursatama-alueelta ruopataan noin 240 000 kuutiota savimassaa. Määrästä 7 500 kuutiota on pilaantunutta ainesta, joka stabiloidaan ja läjitetään entisten Laten ja Valmetin telakoiden vesialueille laiturirakennelmien pohjaksi.

Sataman teknisen johtajan Matti J. Niemen mukaan määrästä lisäksi noin 30 0000 kuutiota on ns. harmaan alueen tavaraa, jonka läjittämisestä laiturialueelle tai Rajakarille päätetään myöhemmin.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Suurin osa massasta viedään Rajakarille

Suurin osa ruoppausmassasta eli noin 205 000 kuutiota on puhdasta savea, joka kuljetetaan Rajakarin läjitysalueelle.

Laiturialueiksi täytettäviä vesialueita on noin 32 800 neliötä. Nämä alueet täytetään Kakolan puhdistamotyömaalta tuotavalla kivimurskalla, jota tarvitaan noin 260 000 irtokuutiometriä. Stabiloitava ja saastunut ruoppausmassa jää näiden kiviainesten ja teräksisten ponttilevyjen taakse.

Satama ja Lounais-Suomen ympäristökeskus ovat ideoineet saastuneiden massojen läjittämistä yksissä tuumin.

Niemen mukaan ruoppaus- ja täyttöurakoiden tarjouspyynnöt lähtevät liikkeelle kevättalvella. Tarjousmenettelyssä ratkeaa myös sidosaineen koostumus. Ruoppaus-, täyttö- ja läjitystyöt pääsevät käyntiin kesällä, luultavasti heinäkuussa.

- Vanhojen lupaehtojen mukaan Rajakarille saa läjittää pääsääntöisesti heinäkuun puolivälin jälkeisenä aikana. Tutkimme lupaehtoja vielä tarkemmin ympäristökeskuksen kanssa ja päätämme, milloin työt voivat alkaa, Niemi sanoo.

Kiviaineksen saannille kiire

Turun Seudun puhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Timo Anttila sanoo, että Kakolan kivenlouhinta etenee vauhdilla. Suurin osa massoista on louhittu hänen mukaansa syys-lokakuussa.

Kakolan kiviaines kuljetetaan toistaiseksi Raisioon kasitien varteen.

Niemi myöntää, että kiviaineksen saannille Kakolasta tulee kiire. Satama on hänen mukaansa varautunut myös varastoimaan alueelleen kiveä, jos aikataulu menee tiukille.

- Tämä tietysti lisää kustannuksia, Niemi myöntää.

Ympäristölupaviraston päätöksen mukaan sataman on toimitettava ympäristökeskukselle yksityiskohtainen suunnitelma ja asemapiirros eristyspenkereistä sekä pilaantuneiden massojen käsittelystä ja sijoittamisesta hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista.

Satama suunnittelee läjittävänsä saastuneita massoja Pansion penkereiden taakse kaikkiaan noin 100 000 kuutiota. Ruopattavia tributyylitinamassoja tulee mm. Aurajoen suulta.

- Tätä koskeva lupa on vielä käsittelyssä ympäristölupavirastossa. Täydennämme hakemusta vielä helmikuun loppuun mennessä, Niemi sanoo.