Uutiset

Turun kauppatorille
ideoitiin uutta ilmettä

Millaisessa Turussa eletään kymmenen vuoden kuluttua? Vuoden 2004 aikana Sunnuntaisivuilla pohdittiin muun muassa Turun rakentamista.

  Kun suunnitelmat kauppatorin kehittämisestä julkistettiin alkuvuonna, Sunnuntaisivujen toimitus pyysi kolmea turkulaisarkkitehtia kertomaan omia ideoitaan torin kehittämiseksi. Masentavaksi luonnehditun torin ilmeen kirkastamiseksi tehtiin useita raikkaita ideoita.

Myös suunnitelmat Aurajoen itärannan rakentamisesta sekä länsirannan vähittäisestä täyttymisestä saivat palstatilaa Sunnuntaisivuilla.

Johtopäätöksenä artikkeleissa oli se, että joen kaupunki on vähitellen muuttumassa meren kaupungiksi.

Alkoholiverotuksen muutos näkyi lukemistosivuilla nuorison juomistapoja analysoivina artikkeleina. Elokuussa keskustelua herätettiin alkoholistien hoitoa käsittelevässä Hyysäämistä vai hoitoa -artikkelissa.

Turun Sanomien viikonloppulukemisto käsitteli myös monia kansainvälisiä aiheita: Kulttuurien yhteentörmäystä ja lännen ylivaltapyrkimyksiä pohdittiin toukokuussa Samuel P. Huntingtonin kirjan ilmestyttyä. Hansapäivien alla mietittiin, onko uudelle Hansaliitolle jälleen tilaus. Maailmantalouden kiertolaiset olivat aiheena alkukesästä.

Arkisia ongelmia pohdittiin muun muassa lasten lihavuutta ja lääkkeiden käyttöä käsitelleissä artikkeleissa.

SUNNUNTAISIVUT - Annamari Nurminen