Talous

Kotitalouksien tuloerot
kääntyivät taas kasvuun

Kotitalouksien tuloerot ovat kääntyneet lievään kasvuun. Tilastokeskuksen vuoden 2003 tietojen mukaan kasvu johtui pääasiassa osinkotulojen kasvusta, joiden määrä oli noin neljänneksen suurempi kuin vuotta aikaisemmin.

Tuloerot kasvoivat Suomessa 1990-luvun jälkipuoliskolla kuutena peräkkäisenä vuonna lähinnä omaisuustulojen lisääntymisen vuoksi. Omaisuustulojen vähentyessä vuosina 2001 ja 2002 tuloerot kaventuivat, mutta kasvoivat vuonna 2003.

Kotitalouksien käytettävissä olevat reaalitulot lisääntyivät vuonna 2003 keskimäärin 3,4 prosenttia edellisvuodesta. Kasvusta 1,9 prosenttiyksikköä johtui omaisuustulojen, yksi prosenttiyksikkö tulonsiirtojen ja 0,8 prosenttiyksikköä palkkatulojen kasvusta. Yrittäjätulojen väheneminen taas pienensi keskimääräisiä tuloja hieman.

Väestön rikkaimman kymmenen prosentin tulot kasvoivat 4,4 prosenttia, mutta myös vähätuloisin kymmenys ylsi 3,8 prosenttiin.

- Viimeisen runsaan kymmenen vuoden aikana suurituloisimman kymmenesosan tulotaso on kohonnut selvästi muita ryhmiä enemmän, Tilastokeskus sanoi tiedotteessaan.

Suomessa oli vuonna 2003 noin 575 000 pienituloista henkilöä, mikä on 11,2 prosenttia kaikista suomalaisista. Tilastokeskus määritteli pienituloisen samoin kuin EU:n tilastovirasto, eli pienituloiseksi laskettiin henkilö, jonka kotitalouden tulot olivat alle 60 prosenttia koko väestön keskiarvosta.