Uutiset

Verohallinto
lähetti maksu-muistutuksia
kahdesti

Verohallinto lähetti jäännösveron 1. erän maksumuistutuksia kahteen kertaan noin 90 000 asiakkaalle tulostuksessa tapahtuneen virheen johdosta. Virhe koskee Uudenmaan ja Länsi-Suomen veroviraston alueilla asuvia asiakkaita.

Jos asiakas on saanut viime päivien aikana postissa kaksi täysin samansisältöistä maksumuistutusta, niin toinen niistä on aiheeton ja sen voi hävittää.

Virhe on tapahtunut yksinomaan tulostusvaiheessa ja asiakkaiden verotiedot ovat oikein. Jos asiakas on ehtinyt maksaa veron molemmilla muistutuksilla, verohallinto palauttaa liikaa maksetun määrän asiakkaan tilille.