Uutiset

Taidemuseon työnjohtajan
puuttumisesta ei syytteitä

Vastaavan työnjohtajan puuttuminen Turun taidemuseon julkisivun korjaustöistä helmikuusta lokakuuhun 2003 ei johda syytteisiin. Turun kihlakunnansyyttäjä katsoi, että Turun kaupungin rakennuttajainsinööri Jorma J. Laine , rakennustarkastusinsinööri Tom Mattson ja rakennusvalvontatoimiston tarkastusinsinööri Hannu Larkela eivät syyllistyneet rikokseen.

Lainetta epäiltiin rakentamisrikkomuksesta, Mattsonia virkavelvollisuuden rikkomisesta ja Larkelaa tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.