Uutiset

Terveydenhuolto toimii
epäoikeudenmukaisesti

Helsinki (STT)

Terveydenhuolto ei toimi Stakesin tuoreen palvelukatsauksen mukaan oikeudenmukaisesti Suomessa. Suurituloiset saavat enemmän lääkäripalveluja kuin pienituloiset ja syrjäseutujen lääkäripula aiheuttaa myös alueellista eriarvoisuutta. Myös kalliita lääkkeitä käyttävät eniten suurituloiset, koska omavastuuosuudet ovat Suomessa poikkeuksellisen korkeat.

Erikoislääkäreiden avopalvelut ovat monilla erikoisaloilla pääasiassa yksityispalveluja, joita suurten omavastuuosuuksien vuoksi käyttävät pääasiassa hyvätuloiset.

Yksityislääkärit ovat taas merkittävä reitti sairaaloihin, joten leikkaushoitoon valikoituu helpommin hyvätuloisia potilaita, sanoo vs. ylijohtaja Juha Teperi Stakesista.

Pienituloisia on yksityislääkärien potilaana vähemmän kuin suurituloisia, mutta kun otetaan myös huomioon sosiaaliryhmien sairastavuuserot, paljastuu epäsuhta vieläkin suuremmaksi, sanoo Teperi. Hänen mukaansa terveyspalvelujen kohdentumisesta on kertynyt viime aikoina hälyttävää tietoa.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Voittajina kaupunkien hyväpalkkaiset

Epätasa-arvo näkyy myös työterveyshuollossa. Huonosti palkatuissa pätkätöissä olevat jäävät todennäköisemmin näidenkin palvelujen ulkopuolelle. Kattavimmin työterveyshuolto toimii suurten työnantajien pysyvissä työsuhteissa, joissa on yleensä hyväpalkkaisia työntekijöitä. Kunnalliset palvelut eivät pysty tarjoamaan samantasoisia palveluja työelämän ulkopuolella oleville.

Myös OECD:n viime vuonna julkaiseman 21 maan vertailututkimuksen tulokset ovat Teperin mielestä hätkähdyttäviä. Sen mukaan lääkärikäynnit jakaantuivat räikeimmin suurituloisia suosien Suomessa, Portugalissa ja Yhdysvalloissa.

Viime vuosien kehityksessä on Teperin mukaan myös voittajansa. Rintamailla asuvien, vakituisessa työsuhteessa olevien ja pääsääntöisesti terveiden ihmisten akuuttisairaanhoidon osuus koko terveydenhuollon kakusta näyttää kasvaneen. Oikeudenmukaisuusongelmien syitä on hänen mukaansa tutkittu vähän.