Talous

Uusi laki tehostaa sähkön
siirtohintojen valvontaa

Sähköverkkomonopolin valvonta tehostuu. Vuoden lopussa voimaan tulevan lain myötä käyttöön tulee uusi valvontamalli, kun sähkömarkkinoita valvova Energiamarkkinavirasto vahvistaa ennakolta verkonhaltijoille verkkomaksujen laskentaperusteet ja ehdot. Mahdollinen ylituotto on palautettava kuluttajille korkoineen.

- Verkkohinnoittelun tulee olla kokonaisuutena kohtuullista nelivuotisen valvontajakson aikana. Yksittäisinä vuosina hinnoittelu voi satunnaisesti nousta vahvistettua hintatasoa korkeammaksi, kauppa- ja teollisuusministeriö KTM selvitti tiedotteessa uutta lakia.

Sähkökilpailussa siirto on pidetty ulkopuolella, koska uusien verkkojen rakentaminen ei ole järkevää. Siirtohinnoista on käyty kovaa vääntöä oikeutta myöten.

Jatkossa Energiamarkkinavirasto tutkii kaikkien verkonhaltijoiden hinnoittelun valvontajakson aikana. Aiemmin valvonta on tehty jälkikäteen satunnaisesti.

Asiakkaiden verkkomaksumuutoksia pehmennetään myös asettamalla tariffimuutosten toteuttamiselle siirtymäaika.

Uuden lain myötä myös sähköntuotanto ja myyntiliiketoiminta on eriytettävä verkkoliiketoiminnasta. Jos sähkön siirto on vähintään 200 miljoonaa kilowattituntia, sähköverkoista on tehtävä erillinen yhtiö viimeistään vuoden 2007 alussa. Velvoite koskee 32:ta yritystä eli noin 35:tä prosenttia Suomen jakeluverkoista. Siirrettävästä sähköstä osuus 85 prosenttia.

KTM:n mukaan liiketoimintojen eriyttäminen parantaa markkinoiden toimivuutta ja asiakkaan asemaa markkinoilla.

Uuden lain säännökset tulevat voimaan 27. joulukuuta. Ensimmäinen valvontajakso uusine verkkomaksuineen alkaa ensi vuoden alussa.