Uutiset

Valtuustojen opettajista yli puolet kokoomuslaisia ja keskustalaisia

ALBERTO CLARAMUNT

Porvarit jylläävät edelleen opettajakunnassa vaikkakin luultua vähemmän kokoomusvetoisesti. Tämän johtopäätöksen voi vetää Opettaja -lehden keräämästä aineistosta. Se listasi kaikki kunnanvaltuustoihin valitut virassa olevat OAJ:n jäsenet ja eläkkeellä olevat veteraanijäsenet.

Aineistosta erikseen tehdyn puoluekannatusmittauksen mukaan suurin puolue opettajavaltuutettujen määrällä mitattuna on keskusta. Opettajavaltuutetuista 31 prosenttia on keskustalaisia. Toiseksi suurin ryhmä on kokoomus. Opettajavaltuutetuista 26 prosenttia on kokoomuslaisia. Demareiden osuus on 20 prosenttia.

- Opettajat edustavat hyvin tasaisesti eri puolueryhmittymiä, eivätkä suinkaan vain yhtä aatesuuntaa, kuten yleisesti luullaan, OAJ:n puheenjohtaja Erkki Kangasniemi arvioi.

Aatesuunta, johon Kangasniemi viittaa, on kokoomus.

Porvareiden yhteenlaskettu osuus opettajavaltuutetuista on kuitenkin vahva. Valtuutetuista keskustalaisia ja kokoomuslaisia on yli puolet. Kun määrään lisätään vielä rkp:n ja kristillisten osuus, nousee porvareiden määrä kahteen kolmannekseen valtuutetuista.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Keskustalaisten opettajien vahvaa edustusta selittää osin pienten kuntien suuri määrä. Keskustalla on kunnanvaltuutettuja lukumääräisesti eniten, vaikka sen kannatus oli kunnallisvaaleissa demareita pienempi.

Opettaja -lehden tekemän listauksen perusteella opettajilla on vahva edustus esimerkiksi Järvenpäässä, Hyvinkäällä, Liedossa, Naantalissa, Kangasalla ja Nokialla.

OAJ peittoaa Tehyn ja KTV:n

Ensi vuoden alussa aloittavista uusista valtuutetuista ei ainakaan vielä ole tehty kattavaa ammattiryhmittäistä jakoa. Kangasniemi kuitenkin arvioi, että opettajat on valtuustojen suurin ammattiryhmä.

OAJ:n rekisterissä olevia opettajavaltuutettuja on 1 050. Lukema kasvaa parilla sadalla, jos opettajiksi lasketaan eläkeläiset ja opettajakoulutuksen saaneet henkilöt, jotka ovat siirtyneet toiselle alalle.

Kangasniemen arvio opettajien kovasta edustuksesta pitääkin mitä ilmeisimmin paikkansa, sillä esimerkiksi kunta-alan ammattiliiton (KTV) jäseniä pääsi valtuuston 633. Terveydenhoitajien etujärjestön Tehyn jäseniä pääsi valtuuston puolestaan alle puolet opettajien määrästä eli 410.

Kangasniemen mukaan OAJ oli viime kunnallisvaaleissa poikkeuksellisen aktiivinen. Se esimerkiksi evästi kaikkia opettajaehdokkaita tarjoamalla heille vaalikansion.

Vaalityö tuotti tulosta, sillä 3 500 opettajaehdokkaasta joka kolmas pääsi läpi.

Kangasniemi muistuttaa, että OAJ on puolueeton. Hän vetää tässä suhteessa pesäeroa SAK:hon.

- Poikkeamme SAK:sta eduksemme, koska se aktivoituu tietyn puolueen tai tiettyjen puolueiden kannatuksen nostamiseen, kun me keskitymme koulutus- ja kasvatusasioihin.

Kangasniemi uskoo, että OAJ:n jäsenet ajavat valtuustoissa opetukseen lisärahaa. Hänen mukaansa 1990-luvun lamassa tehtyjä leikkauksia ei ole vieläkään saatu takaisin.

Nuoret opettajat suosivat vihreitä

Demareiden jälkeen neljänneksi suurin opettajapuolue on vihreät. Kunnanvaltuustojen opettajista seitsemän prosenttia on vihreitä. OAJ:ssä tehdyn epävirallisen arvion mukaan vihreiden osuus on huomattavasti korkeampi nuorten, alle 35-vuotiaiden opettajien keskuudessa.

Vihreiden puoluesihteerin Ari Heikkisen mukaan puolue on ylipäänsä voimakas akateemisilla aloilla.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Tilastojen mukaan vihreät valtuutetut ovat muita useammin myös julkisen sektorin palveluksessa.