Uutiset

Hallinto-oikeus hylkäsi
Naantalin valituksen
yhdistymispäätöksestä

PÄIVI OJANPERÄ

Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt Naantalin seurakunnan vaatimuksen, jonka mukaan kirkkohallituksen päätös Velkuan ja Naantalin seurakuntien yhdistämisestä tulisi kumota. Näin ollen kirkkohallituksen ensi vuoden alussa voimaan tuleva yhdistämispäätös pysyy voimassa.

Hallinto-oikeuden perustelujen mukaan järjestelyä ei voi pitää Naantalin kannalta kohtuuttomana, vaikka se aiheuttaakin jonkin verran lisäkustannuksia. Kun otetaan huomioon Naantalin seurakunnan vakavaraisuus, ja Velkuan pienuus, järjestelyä ei voi hallinto-oikeuden mukaan pitää epäoikeudenmukaisena.

Hylkäämispäätöksessä todetaan, että yhdistämistä ei voi myöskään pitää ennenaikaisena, sillä seurakunnilla on ollut riittävästi aikaa valmisteluihin. Velkuan asemaa on selvitelty jo vuodesta 2000 alkaen.

Naantali vastustaa yhdistymistä, koska se katsoo järjestelyn hyödyttävän yksinomaan Velkuan seurakuntaa. Naantali on vaatinut, että liitos toteutettaisiin aikaisintaan vuonna 2007.

Helsingin hallinto-oikeuden päätökseen voi hakea muutosta korkeimmasta hallinto-oikeudesta.