Uutiset

Pohjoismaista vain Suomessa laittoman lakon sakolla yläraja

ALBERTO CLARAMUNT

Laiton lakko on Suomessa edullinen muihin Pohjoismaihin verrattuna. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa on laittomien lakkojen yhteydessä käytössä vahingonkorvausmenetelmä, jossa korvauksen suuruutta määrätessä arvioidaan lakon aiheuttamat vauriot yrityksille. Suomessa laittomasta lakosta ei voi määrätä ammattiliittoa vahingonkorvaukseen vaan pelkästään hyvityssakkoon.

Hyvityssakosta päättää Suomessa työtuomioistuin ja sille on määrätty yläraja, 23 500 euroa. Muissa Pohjoismaissa vahingonkorvauksille ei sen sijaan ole määrätty kattoa. Ruotsissa korvaukset ovat olleet pieniä mutta myös lakot lyhyitä.

Tanskassa yksittäinen liitto on joutunut maksamaan vahingonkorvausta laittomasta lakosta enimmillään peräti 20 miljoonaa Tanskan kruunua eli noin 2,7 miljoonaa euroa.

Tanskalainen malli on tarkasti ottaen vahingonkorvauksen ja hyvityssakon yhdistelmä. Siellä järjestäytynyt työntekijä joutuu lisäksi henkilökohtaisesti maksamaan laittomasta lakosta sakkoa. Sakko on noin neljä euroa jokaista lakossa vietettyä tuntia kohden. Jos työtaistelua jatketaan työtuomioistuimen tuomiosta huolimatta, työntekijän sakko lakkotuntia kohden lähes kaksinkertaistuu.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Suomessa laittomista lakoista aiheutuneet kustannukset ammattiliitoille ovat pohjoismaiseen käytäntöön nähden pieniä. Paperiliiton viime joulukuussa järjestämä vuorokauden lakko tuli Suomen mittakaavassa kohtuullisen kalliiksi.

Paperiliitto pulitti lakosta 20 000 euroa. Norjassa ammattiliitto on puolestaan joutunut enimmillään maksamaan korvausta noin 123 000 euroa.

Suomessa sakon määrä nousee, jos siihen lasketaan mukaan ammattiosastoille määrätyt sakot. Paperin lakossa vajaa vuosi sitten liiton kaikki 54 osastoa saivat parin tuhannen euron sakot, ja siten paperiväen kokonaissakko kohosi yli 150 000 euroon.

Metsäteollisuus arvioi, että päivän seisokista koitui kymmenien miljoonien eurojen menetykset yrityksille.

Elinkeinoelämän Keskusliitto (EK) vaatiikin, että työrauhasäännöksiä muutetaan tuloneuvotteluissa. Se haluaa ottaa myös Suomessa käyttöön vahingonkorvaukset.

"Sakot eivät ole suhteessa menetyksiin"

Keskiviikkona lakkoaan jatkanut AKT on saanut yhdeksän päivän ajan kestäneestä laittomasta lakosta kolme, yhteensä 63 000 euron hyvityssakkoa. Pääkaupunkiseudulla paikallisliikennöintiä harjoittavan Concordian toimitusjohtajan Jouni Gustafssonin mukaan sakot eivät ole missään suhteessa yhtiön menetyksiin, vaikkakin edustavat sakkohaarukan ylälaitaa. Hän arvioi, että Concordian menetykset ovat yhdeksän päivän aikana kohonneet noin 500 000 euroon.

- Menetyksiä ei saa takaisin, koska emme pysty ensi viikolla hoitamaan niitä matkustajia, jotka olisi pitänyt hoitaa tällä viikolla, Gustafsson huomauttaa.

AKT on syyttänyt työnantajia työehtosopimuksen murentamisesta, kun osa-aikaisia työntekijöitä on palkattu aiempaa enemmän. Työtuomioistuin on tulkinnut asian kuitenkin työnantajien hyväksi. Gustafssonin mukaan Concordialla ei ole edes halua palkata lisää osa-aikaisia nykyisten reilun 30:n lisäksi. Yhteensä Concordialla on 800 kuljettajaa.

- Osa-aikaiset tekevät työtään omasta halustaan, eikä yhdenkään kokoaikaisen työntekijän työsuhdetta ole muutettu osa-aikaiseksi, Gustafsson sanoo.

Helsingin satamaan laajentunut bussilakko pysäytti keskiviikkona tupo-neuvottelut. EK aloittaa neuvottelut vasta, kun laiton lakko on lopetettu.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy