Uutiset

EU:n kannatus
huippulukemiin
Virossa

Virolaiset suhtautuvat EU:hun kuukausi kuukaudelta myönteisemmin. Emor-tutkimuslaitoksen lokakuussa tekemän kyselyn mukaan peräti 72 prosenttia virolaisista kannattaa nyt EU:ta.

Viro on ollut EU:n täysjäsen puoli vuotta. Liittymishetkellä EU:ta kannatti Emorin kyselyssä 61 prosenttia virolaisista.

Emor tutkii virolaisten suhtautumista EU:hun kerran kuukaudessa haastattelemalla tuhatta 15-75-vuotiasta virolaista.

Tutkija Aivar Voog Emorista arvioi EU:n kannatuksen pysyvän tasaisena Virossa, sillä jäsenyys ei ole juurikaan muuttanut ihmisten arkea. Esimerkiksi hinnat ovat nousseet pelättyä vähemmän.

Ilman kansalaisuutta olevista tai Venäjän kansalaisista vain puolet kannattaa EU:ta, kun taas Viron kansalaisuuden hankkineet venäjänkieliset ovat yhtä EU-myönteisiä kuin pääväestökin.