Uutiset

Hammashoitoa rajoittanut
Velkua toimi väärin

Velkua toimi väärin rajoittaessaan hammashoidon saantia vuonna 2003. Länsi-Suomen lääninhallituksen mukaan kunta ei olisi uuden lain voimaantulon jälkeen saanut rajoittaa hammashoidon palveluja vain tietyille ryhmille ja enimmäismäärälle.

  Kunta muutti käytäntöään jo ennen lääninhallituksen päätöstä, jonka mukaan tämän vuoden alusta kunnassa on toimittu moitteettomasti.

Velkualla tehtiin syksyllä 2003 päätös, jonka myötä akuuttiin hammashoitoon pääsivät koululaiset, vanhukset, pitkäaikaissairaat, odottavat äidit sekä vuosittain 20 muuta kuntalaista. Muiden osalta kunta viittasi mahdollisuuteen käyttää Kelan tukemaa hoitoa. Asiasta tehdyn valituksen myötä kunnanhallitus muutti päätöstään heti seuraavassa kokouksessa. Lääninhallituksen hyväksymään malliin päästiin vasta tämän vuoden alussa.

Kunta totesi lausunnossaan joutuneensa hankalaan tilanteeseen, kun aiemmin yhteistyökumppanina toiminut Raision kaupunki irtisanoi ostopalvelusopimuksen.