Uutiset

Joka viides turkulainen
opettaja vaihtaisi ammattia

Joka viides turkulainen opettaja olisi valmis vaihtamaan ammattia, mikäli se olisi mahdollista. Tämä käy ilmi Turun koululaitoksen teettämästä työyhteisökyselystä, joka toteutetaan joka toinen vuosi.

Innokkaimpia ammatinvaihtajia ovat alakoulun opettajat. Miesopettajat vaihtaisivat ammattiaan naisia halukkaammin. Vähiten ammattiaan haluavat vaihtaa lukion opettajat, joista vain 11 prosenttia jättäisi nykytyönsä, jos siihen tarjottaisiin mahdollisuus.

Opettajat suhtautuivat koulutoimen johtavassa asemassa olevia ja toimistohenkilökuntaa kriittisemmin alan kehittämiseen (muun muassa koulutusmahdollisuudet), työolosuhteisiin sekä työn organisointiin (muun muassa sijaisjärjestelyt, kahlitsevat normit). Samat opettajat suhtautuivat myönteisimmin ihmissuhteisiin työpaikallaan.