Uutiset

Hallinto-oikeus kumosi turkulaisvanhuksen
hoitomaksupäätöksen

ERJA TAPANA

Turkulainen Merja Kasvinen on saanut erävoiton yksityisessä palvelukodissa asuvan äitinsä hoitomaksuja koskevassa jupakassa, sillä Turun hallinto-oikeus kumosi sosiaalilautakunnan tekemän asiakasmaksupäätöksen ja palautti asian sosiaalilautakuntaan uuteen käsittelyyn.

Hallinto-oikeuden evästyksellä maksu on nyt määrättävä laitoshoidon eikä avohoidon säännösten perusteella. Käytännössä päätös merkitsee sitä, että jatkuvaa hoitoa vaativan asukkaan hoitokustannukset pienentyvät nykyisestä.

Hallinto-oikeuden mukaan Kasvisen äiti on sosiaalihuoltolaissa tarkoitetun laitoshuollon tarpeessa. Eikä kunnan ja palvelujen tuottajan sopimuksella voida määrittää, onko kyseessä laitos- vai avohoito.

Vanhuksia eriarvoistavaan turkulaiseen maksupolitiikkaan sydämistynyt Kasvinen lähti viime syksynä peräämään oikeutta äitinsä hoitokustannuksiin. Sosiaalilautakunnan evättyä kohtuullistamisvaatimukset Kasvinen vei äitinsä asian hallinto-oikeuteen.

Jos Kasvisen äiti olisi sijoitettu vanhainkodin dementiaosastolle, hänen maksunsa olisi 80 prosenttia kuukausituloista ja sisältäisi myös lääkkeet, vaipat ja lääkärit. Mutta yksityisen palvelukodin asukkaan nettotuloista kaupunki ottaa 85 prosenttia. Lisäksi tämä joutuu itse kustantamaan lääkkeensä, vaippansa ja lääkärissäkäyntinsä. Asumis- ja hoitomenojen jälkeen Kasvisen äidille on jäänyt kuukaudessa käteen 179 euroa. Yksistään lääkkeisiin ja vaippoihin on mennyt lähes 180 euroa.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Mikäli laskuttaminen vaarantaa asiakkaan toimeentulon, laki velvoittaa kuntaa alentamaan sosiaalipalveluista perittävää maksua - ei turvautumaan toimeentulotukeen.

Valituksessaan Kasvinen vetosi Turun kaupungin vahvistamiin maksuperusteisiin, joiden mukaan vanhukset eivät saa joutua eriarvoiseen taloudelliseen tilanteeseen sen perusteella, onko kyseessä laitoshoito tai palveluasuminen.

- On mielenkiintoista nähdä, mihin hallinto-oikeuden päätös johtaa. Pitääkö määritellä erikseen kunkin asiakkaan hoidon tarve? lääninsosiaalitarkastaja Nina Siro-Södergård miettii.

Turku ei piittaa pykälistä

Turun sosiaalilautakunta on kulkenut asiakkaiden laskuttamisessa omia teitään. Palveluasumisestakin Turku on rahastanut asiakasta 85 prosentin mukaan eikä ole noudattanut asiakasmaksuasetuksen periaatteita avopalvelujen maksuista.

Palveluasumisen ongelmat ja niistä syntynyt kansalaisten eriarvoisuus ovat kantautuneet myös sosiaali- ja terveysministeriöön.

- Vaikka säännökset ovat väljät, vuonna 2003 tuli kuitenkin voimaan tiukennus, jonka mukaan asiakkaalle on aina jäätävä kohtuulliset käyttövarat, kuittaa ylitarkastaja Anne Raassina sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Lainsäädäntöön on tulossa kauan kaivattu parannus, sillä vuoden alusta työnsä toimikunnan on määrä saada keväällä valmiiksi kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon maksupolitiikan uudet yhteneväiset periaatteet.