Talous

UPM:n tunnustus käynnisti maailmanlaajuiset tutkimukset

LEHTIKUVA
LEHTIKUVA

JUHA KAIHLANEN

Suomalaisen metsäjätin UPM:n tunnustukset mahdollisista kilpailulakien rikkomuksista käynnistivät tiistaina kilpailuviranomaisten iskut metsäyhtiöihin ympäri Eurooppaa. Aiemmin tutkimuksia on tehty Yhdysvalloissa ja Kanadassa.

Viranomaiset vierailivat suomalaisista metsäyhtiöistä UPM:n lisäksi ainakin Ahlstromin, Metsäliiton, M-realin ja Stora Enson yksiköissä. Ulkomaisista yhtiöistä myös Norske Skog kertoi, että Norjassa kilpailuviranomaiset olivat tehneet tarkastuskäynnin yhtiön tiloihin.

Suomen kilpailuviranomaiset toimivat tiiviissä yhteistyössä Euroopan unionin komission kanssa. Komission viranomaiset tutkivat metsäyhtiöiden mahdollista kilpailulain vastaista toimintaa paperien ja muiden lopputuotteiden kaupoissa.

Suomen kilpailuviranomaisten tutkimukset keskittyvät raakapuu- ja hakekauppaan.

UPM:n tunnustusten perusteella tutkimuksia tehdään myös Yhdysvalloissa ja Kanadassa.

UPM pyrkii käyttämään hyväksi kansainvälistä käytäntöä, jonka mukaan rikkomuksensa ensimmäisenä tunnustanut yhtiö vapautuu kokonaan myöhemmin mahdollisesti tuomittavista kartellisakoista.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Tammikuussa yhteydet viranomaisiin

Euroopan unionin, Yhdysvaltain ja Kanadan kilpailuviranomaisiin UPM otti yhteyttä kuluvan vuoden tammikuun puolivälissä.

Suomen Kilpailuvirastoon UPM otti yhteyttä heti toukokuussa, kun Suomen kilpailulaki oli muuttunut vappuna niin, että laki antoi mahdollisuuden antaa sakot anteeksi ensimmäisenä syntinsä tunnustavalle.

Apulaisjohtaja Rainer Lindberg kilpailuvirastosta vahvisti, että yllätystarkastukset Metsäliitto-yhtymän ja Stora Enson toimitiloihin useilla paikkakunnilla tehtiin UPM:n toimittamien tietojen perusteella.

- UPM:n antamien tietojen perusteella näyttää ilmeiseltä, että metsäteollisuusyritykset ovat muun muassa vaihtaneet keskenään luottamuksellisena pidettävää tietoa raakapuun hankintahinnoista ja keskustelleet keinoista rajoittaa keskinäistä hintakilpailuaan raakapuun hintamarkkinoilla, Lindberg sanoi.

UPM:lle ehdollinen vapautus

EU-komission ja eri maiden kilpailuviranomaiset ovat jo myöntäneet UPM:lle ehdollisen vapautuksen sakoista, koska yhtiö on oma-aloitteisesti ryhtynyt selvittämään sisäisin tutkimuksin kartellia ja lupautunut auttamaan komissiota kaikin tavoin.

UPM:n lakiasiainjohtajan Reko Aalto-Setälän mukaan UPM:n sisäiset tarkastukset alkoivat viime vuoden keväällä sen jälkeen, kun Yhdysvaltain viranomaiset olivat aloittaneet rikosoikeustutkimukset. UPM:n omien selvitysten perusteella oli syytä epäillä, että yhtiö oli mahdollisesti rikkonut kilpailulakeja.

Pitkän harkinnan jälkeen UPM päätti ottaa oma-aloitteisesti yhteyttä kilpailuviranomaisiin.

- Yhtiö totesi, että se on edullisin ratkaisu yhtiölle, Aalto-Setälä sanoi.

Korkeimmillaan kilpailulain rikkomuksesta voidaan tuomita sakkoa 10 prosenttia yhtiön liikevaihdosta. UPM:lle se merkitsisi noin miljardia euroa.

EU-komission kilpailuasioista vastaava tiedottaja Amelia Torres totesi Brysselissä, että komission tutkimusten aloittaminen ei vielä tarkoita sitä, että tutkittavana oleva yhtiö on syyllistynyt kilpailua vääristäviin toimiin. Tutkimuksissa pyritään selvittämään se, onko todisteita kartellisopimuksista tai muista laittomista käytännöistä kuten esimerkiksi hintasopimuksista tai asiakkaiden jaosta.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy