Uutiset

Kainuun maakuntahallinnon rahoitukselle sinetti

Sotkamo,
(STT)

Kainuun kuntien edustajat hyväksyivät tänään lopullisesti Kainuun hallintokokeilun perussopimuksen. Kainuun kuntien edustajainkokouksen hyväksymässä perussopimuksessa määritellään uuden maakuntayhtymän tehtävät, toimielimet, talouden järjestäminen sekä hallinnon ja talouden tarkastus.

Hallintokokeilun valmistelun aikana pisimpään kättä väännettiin maakuntahallinnon rahoituksesta. Hyväksytyssä mallissa kuntien maksuosuudet maakuntahallinnolle määritellään prosenttiosuutena kuntiin kertyvästä laskennallisesta verorahoituksesta. Laskennallinen verorahoitus muodostuu kunnallisveroista, yhteisöveroista, kiinteistöveroista, yleisestä valtionosuudesta, sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuudesta ja verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksista.

Alustavien arvioiden mukaan kuntien maksuosuuden suuruus tulee alkuvaiheessa sijoittumaan 55 ja 60 prosentin väliin. Lopullinen prosenttilukema määräytyy maakuntayhtymän talousarvion perusteella.

Maakunnan toimintojen rahoituksessa sovelletaan neljän vuoden siirtymäsäännöstä ja hyväksyttyä rahoitusmallia tullaan täysimääräisesti soveltamaan vuoden 2009 alusta. Suurimmat nettohyötyjät alkuvaiheessa ovat Ristijärvi, Vuolijoki ja Paltamo.