Uutiset

Salaisten kansainvälisten asioiden turvaamisesta laki

Kansainvälisessä yhteistyössä vaihdettavien salaisten tietojen turvaamisesta säädetään laki. Hallitus antaa perjantaina eduskunnalle esityksen laiksi kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista.

Kyse on salassa pidettävistä ja erittäin arkaluonteisista tiedoista, joiden paljastuminen vahingoittaisi merkittäviä kansallisia ja muita keskeisiä yleisiä etuja. Tällaiset tiedot on käytännössä jo nykyisenkin lainsäädännön mukaan pidettävä salassa.