Uutiset

Tyks-Laboratoriot haluaa
tutkimustilansa Kupittaalle

Leena Korja-Kaskimäki

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri aikoo keskittää nykyisin kunnallisena liikelaitoksena toimivan Tyks-Laboratorioiden tilat yhteen paikkaan.

Kiinteistölautakunta on varannut toimitilarakennuksia Kupittaalta Savitehtaankadun molemmin puolin. Toinen alueista on osa korttelista, joka on kaavassa merkitty liike- ja toimistorakennusten sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueeksi. Toinen tontti on kaavassa yleistä pysäköintialuetta.

Sairaanhoitopiirin mukaan toimintojen keskittäminen yhteen paikkaan varmistaisi tutkimuslaitteistojen taloudellisen käytön. Lisäksi toimitilat olisi helppo kytkeä lähellä sijaitsevan T-sairaalan kautta Tyksin putkipostiin, joka kattaa kaikki potilasrakennukset.

Keskittäminen ei koske eri puolilla sairaanhoitopiiriä olevia näytteenottopaikkoja. Nykyisin Tyks-Laboratorioiden Turussa sijaitsevat tutkimustilat ovat U-sairaalassa.

Kiinteistölaitoksen mukaan toimitilojen suunnitteleminen näille tonteille edellyttää erittäin huolellisista suunnittelua, jossa on kiinnittävä huomiota sekä rakennusmassojen sijoitteluun että tonttiliittymiin.

Samalla kiinteistölautakunta hylkäsi TKV-Kiinteistöt Oy:n suunnitteluvarausanomuksen, joka koski samaista Itäharjun puoleista korttelia. Yhtiö kaavaili tontille liikenneasematyyppistä kiinteistökokonaisuutta.

Kiinteistölaitoksen mukaan kyseinen alue ei tarjoa liikenneaseman toiminnalle mitään sellaista lisäarvoa, jota ei löytyisi joltain muulta alueelta.