Uutiset

Sata edustajaa
ja yhdeksän
uutta kieltä

MAIJA LAPOLA

Euroopan unioni laajenee ensi yönä. 380 miljoonan ihmisen yhteisö kasvaa 455-miljoonaiseksi. EU:n historian tähän mennessä mittavin kasvu on monien mielestä riski. Laajentumispäätöksen takana on kuitenkin poliittisia syitä. Euroopan sodanjälkeinen kahtiajako haluttiin lopettaa, ja kommunismin vallan alla olleet Itä- ja Keski-Euroopan maat piti saada takaisin kulttuuriyhteisöön, johon ne historiallisesti kuuluvat.

Vapun jälkeen suurin muutos unionissa koskee päätöksentekoa ja uusia kieliä. Kymmenen uutta komissaaria, parlamentin jäsenmäärän kasvu yli sadalla ja ministerineuvoston kokousedustajien lisääntyminen kymmenellä ovat tekijöitä, joiden vaikutuksia on vaikea ennustaa.

Kielten lukumäärä lisääntyy yhdeksällä 20:een. Erilaisia kieliyhdistelmiä on kaikkiaan 380. Tulkkeja ja kääntäjiä tarvitaan lisää 40 prosenttia. Monien kieliyhdistelmien taitajista on edelleen huutava pula.

Uusien jäsenmaiden edustajat ovat jo vuoden ajan olleet täysin mukana EU:n jokapäiväisessä työssä. Mutta lopulliseen päätöksentekoon heillä ei ole ollut asiaa.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Perustuslaista tulee kova testi

Yhteisen linjan löytyminen ministerineuvostojen kokouksissa kestänee entistä pitempään, kun jäsenvaltiot ajavat kansallisia etujaan.

Edessä ovat vielä neuvottelut perustuslakisopimuksesta, jonka toivottiin olevan valmis ennen laajentumista. Uusi yritys alkaa vielä ennen Irlannin puheenjohtajakauden loppua kesäkuussa.

Uusien jäsenmaiden komissaarit saavat lopullisen hyväksymisen Euroopan parlamentin istunnossa Strasbourgissa vapun jälkeisellä viikolla. Alusta lähtien on toivottu, että nyt kuudeksi kuukaudeksi nimitettävät komissaarit jatkaisivat myös marraskuussa virkaan astuvassa komissiossa.

Euroopan parlamentin jäsenmäärä lisääntyy yli sadalla. Kun parlamentaarikkoja on nyt 626, ensi viikolla heitä on 732.

Uusilla jäsenmailla on ollut kova tehtävä kääntää EU:n lainsäädäntö kaikille uusille kielille. Sivuja on runsaat 80000. Yhdellekään maalle käännöstyö ei ole onnistunut ajoissa. Monissa maissa käännöstyö on aloitettu jo monia vuosia sitten.

EU:n lainsäädännöstä uudet maat ovat saaneet joitakin poikkeuksia ja siirtymäaikoja. Ympäristölainsäädännön noudattamiseksi on luvattu 2-10 vuoden siirtymäaikoja. Maatalouden täysiä tukia on luvassa vasta 10 vuoden päästä. Matkustusrajoitukset poistuvat, mutta työvoiman vapaaseen liikkuvuuteen ovat vanhat jäsenmaat Ruotsia, Britanniaa ja Irlantia lukuunottamatta asettaneet rajoituksia.