Uutiset

Museovirasto jakoi valtionavustuksia

Museovirasto on jakanut museoiden toiminnan tukemiseen tarkoitetut tämän vuoden valtionavustukset. Jaossa oli yhteensä 521 000 euroa. Tästä 300 000 euroa meni museoiden harkinnanvaraisiin avustuksiin ja loput 221 000 euroa museoiden uutuushankkeisiin. Uutuushankkeisiinsa rahaa saa 32 museota. Keskimäärin avustus on 6 000 euroa. Harkinnanvaraisia valtionavustuksia saivat museot, jotka eivät ole valtionosuuden piirissä. Saajia on 120, ja avustukset ovat keskimäärin 2 500 euroa. Eniten joukossa on kotiseutumuseoita ja paikallisia pieniä erikoismuseoita. Rahoja tarvitaan mm. kokoelmien luettelointiin, perusnäyttelyiden uusimiseen ja museorakennusten korjauksiin.