Uutiset

Eduskunta haluaa lisärahaa liikenneväyliin

Helsinki,
(STT)

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta vaatii lisää rahaa ja enemmän pitkäjänteisyyttä liikenneväylien rakentamiseen ja kunnostamiseen. Valiokunta arvostelee nykyisiä kaavailuja hyväksymässään mietinnössä, jossa se ottaa kantaa hallituksen lähivuosien budjettilinjauksiin.

Valtiovarainvaliokunta on huolissaan niin maanteiden kuin rautateidenkin kunnosta.

Mietinnössä arvostellaan tapaa, jolla liikenneinvestointien rahoitus on tällä hetkellä riippuvainen valtion omaisuuden myyntituloista.

VR:n voitto pitäisi valiokunnan mielestä käyttää kokonaisuudessaan perusradanpitoon. Tänä vuonna VR:n voitosta tuloutetaan valtiolle 40 miljoonaa euroa. Hallituksen ns. kehyspäätöksen mukaan siitä käytettäisiin tähän tarkoitukseen 10 miljoonaa euroa.