Talous

Hintaeroja laajakaistoilla

Kuluttajaviraston selvityksen mukaan laajakaistaliittymien hinnoissa ja käyttökustannuksissa on huomattavia eroja. Kuluttajille edullisimpia ovat ns. jaetut ja kiinteistöliittymät. Ääritapauksessa kuluttaja voi säästää käyttökuluissa jopa 165 euroa kuukaudessa, kun hän valitsee alueensa edullisimman liittymän. Uudet toimijat ovat lisänneet alan hintakilpailua etenkin suurimmissa kaupungeissa. Kuluttajan ei kannatta kuitenkaan liittymää valitessaan katsoa pelkkiä kampanjaetuja ja yksikköhintoja. Hitain liittymä ei välttämättä ole edullisin ja nopeakin liittymä voi sisältää yllättäviä käytön rajoituksia ja ehtoja.