Uutiset

Sairaanhoitajien
elvytystaidoissa puutteita

Turku (STT)

Väitöstutkimuksessa on selvinnyt, että sairaanhoitajat hallitsevat heikoiten potilaan hengityksen turvaamiseen palkeella ventiloimalla eli keuhkoja tuulettamalla sekä verenkierron turvaamisen rintakehää painamalla. Parhaiten he hallitsivat sydämenpysähdyksen aiheuttaneen rytmihäiriön sähköisen hoidon.

Terveydenhuollon maisteri Jari Säämänen teki tutkimuksen yliopistollisessa keskussairaalassa ja siihen osallistui 92 sairaanhoitajaa. Tutkimusta käytetään hyväksi uudistetussa elvytyskoulutuksessa. Väitös tarkastetaan torstaina Turun yliopistossa.

Tutkija totesi, etteivät työ- ja elvytyskokemukset riitä ylläpitämään sairaanhoitajien elvytystaitoja.

Elvytyskoulutus paransi sairaanhoitajien taitoja lähes kaikilla elvytyksen osa-alueilla. Potilaan elottomuuden toteamisen ja rytmihäiriöiden sähköisen hoidon hallitsi yli 90 prosenttia sairaanhoitajista ja rintakehän painalluksista onnistui 70 prosenttia.

Yksittäinen elvytyskoulutus ei sen sijaan parantanut sairaanhoitajien paljeventilointitaitoja riittävästi eikä yksittäinen koulutuskerta riittänyt ylläpitämään sairaanhoitajien elvytystaitoja.

Puolen vuoden kuluttua koulutuksesta elvytystaidot olivat paremmat kuin ennen koulutusta, mutta selvästi heikommat kuin heti elvytyskoulutuksen jälkeen.