Talous

Päällystetöiden tilaajatkin
selvittävät asfalttikartellia

Päällystetöitä tilanneet yhteisöt ryhtyvät yhdessä selvittämään omia oikeuksiaan ja mahdollisuuksiaan saada korvausta kärsimistään vahingoista mahdollisen asfalttialan kartellin johdosta. Samalla selvitetään, miten vastaava kartelli voitaisiin jatkossa estää.

Mukana ovat Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI, Suomen Kuntaliitto ja Liikenne- ja viestintäministeriö.

Kunnat ja yritykset sekä ministeriön alainen Tiehallinto ovat suurimmat vahingonkärsijät, jos urakointiyritysten todetaan perineen kartellin turvin ylihintaa asiakkailtaan.

Sen vuoksi niillä on suuri intressi markkinaoikeudessa käsiteltävään kartelliepäilyyn.

Korvaussaatavat voivat vanhimpiin urakoihin liittyen vanhentua, ellei saatavia ryhdytä heti peräämään.

Vanhimmat kartelliepäilyt ovat vuodelta 1994.

Kilpailuvirasto esittää markkinaoikeudessa sakkoja Lemminkäiselle ja kuudelle muulle asfalttiyhtiölle sekä Asfalttiliitolle laajasta kartellista.