Uutiset

Pohjolan työnantajat pitävät
liikkumisen rajoituksia tuhoisina

Alberto Claramunt

Ruotsin, Suomen ja Tanskan työnantajakeskusjärjestöjen johtajat vetoavat päättäjiin, ettei työvoiman vapaalle liikkuvuudelle asetettaisi siirtymäaikoja.

"Tuhoisaa vastustaa vapaata liikkuvuutta", kuuluu otsikko työnantajien yhteisesti laatimassa artikkelissa, joka julkaistiin laajalevikkisessä Dagens Nyheterissä keskiviikkona. Ajankohtaiseksi artikkelin tekee se, että Ruotsin parlamentti päätti samana päivänä siirtymäajan säännöksistä.

Suomen puolesta artikkelin ovat allekirjoittaneet Teollisuuden ja Työnantajien keskusliiton (TT) vt. toimitusjohtaja Tarmo Korpela ja Palvelutyönantajien (PT) toimitusjohtaja Arto Ojala.

Suomi on muiden EU-maiden tavoin päättänyt kahden vuoden siirtymäajasta koskien työvoiman vapaata liikkuvuutta EU:n sisällä.

EU:n sopimukset mahdollistavat enintään jopa seitsemän vuoden siirtymäajan vapaalle työvoiman liikkumiselle. Siirtymäajoilla halutaan hillitä etenkin EU:n uusista ja elintasoltaan köyhemmistä maista tulevien työntekijöiden tuloa vanhoihin jäsenmaihin.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Dagens Nyheterissä julkaistussa puheenvuorossa työnantajapomot arvioivat, että pelkästään pohjoismaihin tarvitaan useita miljoonia maahanmuuttajia, jotta hyvinvointiyhteiskunta pelastuisi. Väestön vanheneminen johtaa työllisten määrän supistumiseen ja veronmaksajien vähenemiseen.

Työnantajat pelkäävät, että siirtymäsäännökset pilaavat sen kasvupotentiaalin, jonka uudet EU-jäsenmaat voisivat Euroopalle antaa.

- Jos Eurooppa aikoo olla maailman elinkeinoelämän keskus eikä takapiha, on ratkaisevaa, että valitsemme avonaisen Euroopan ja vapaan liikkuvuuden, työnantajat perustelevat.

Pimeä työ houkuttelee

Suomessa SAK julkisti puolestaan jälleen uuden tutkimuksen virolaisen työvoiman asenneilmastosta. Tutkimuksen mukaan yli neljännes virolaisista olisi valmiita tekemään pimeää työtä Suomessa.

SAK:n johtaja Matti Tukiainen arvioi, että virolaiset odottavat aiempaa enemmän tasapuolista kohtelua Suomen työmarkkinoilla.

SAK:n tutkimuksen perusteella on vaikea tehdä arvioita siitä, kuinka paljon virolaisia työntekijöitä tulee Suomeen. Virolaisista 15-74-vuotiaista kuusi prosenttia piti todennäköisenä, että tekisi Suomessa aika ajoin töitä. Osuus tarkoittaa 60 000:ta virolaista, mutta ikähaarukka sisältää opiskelijoita ja eläkeläisiä. Halukkaiden osuus näyttää lisäksi laskeneen. Vuonna 2000 13 prosenttia vastanneista ilmoitti pitävänsä työskentelyä Suomessa todennäköisenä.