Talous

Kanankakan jalostaja on nyt myös jätevesien puhdistaja

JORMA PIHLAVA

Euralaisella Biolan Oy:llä ei ole ensimmäisenä aihetta hyökätä lainlaatijoiden kimppuun. Päin vastoin, se saa kiittää uutta jätevesiasetusta markkinarakojen avaamisesta. Yritys on juuri tuonut markkinoille harmaavesisuodattimen kesämökin jätevesien puhdistajaksi. Myös kuivakäymälöiden suosion odotetaan vain kasvavan ja kaiken lisäksi ulkomaita myöten.

Toimitusjohtaja Pekka Kariniemi sanoo ympäristötuoteryhmän olevan luonnollinen jatke Biolanin perusliiketoiminnalle, joka alkoi 30 vuotta sitten kananlannan jalostuksesta. Ryhmän osuus Biolanin liikevaihdosta on jo reilu kolmannes.

Kompostoreja vuodesta 1978

Ympäristötuoteryhmän vanhin tuote on puutarhakompostori, jonka ensimmäinen versio tuli markkinoille 1978. Sen mukana Biolan juurrutti suomen kieleen kompostori-sanan. Nyt kompostorit ovat saaneet rinnalleen kaksi uutta tuoteryhmää, kuivakäymälät ja jäteveden puhdistuksen.

- Tuotekehitysprojekti voi kestää vuosia. Kaikki perustuu Biolanin ydinosaamiseen, sanoo tuoteryhmäpäällikkö Kaj Paavola . Hän kertoo, että uusi harmaavesisuodatin vaati kolmen vuoden tuotekehittelyn.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Kariniemi ja Paavola toteavat, että Biolanin yksi valtti ydinosaamisen rinnalla on malttavaisuus. Perheyritys, jonka rahoituspohja on kunnossa, voi toimia kauan katsoen. Yrityksessä ei tunneta kvartaaliajattelua, joka pahimmillaan johtaa vain hätiköityihin ratkaisuihin.

Biolanin harmaavesisuodatin on kesäkäyttöön suunniteltu pieni jäteveden puhdistamo. Se asennetaan maan päälle, toisin kuin markkinoiden muut vastaavat laitteet. Puhdistuskyvyksi lasketaan 500 litraa vuorokaudessa, minkä lasketaan riittävän jopa viiden henkilön tarpeeseen.

Kaj Paavola korostaa uuden harmaavesisuodattimen vaivattomuutta.

- Se on suunniteltu tyypilliseksi Biolan-tuotteeksi, joka on helppo hankkia ja käyttää. Suodattimen saa rautakaupasta ja se on helppo asentaa. Meillä on sen suhteen valtavat odotukset, sillä markkinat ovat isot, hän sanoo.

Samaan aikaan harmaavesisuodattimen kanssa Biolan tuo markkinoille niin ikään mökkikäyttöön tarkoitetun kuivikekäymälän. Tälle Paavola odottaa menestystä myös vientimarkkinoilta.

Jätevedet ja jätteet tarjoavat paljon työtä

Etenkin jätevesien puhdistamisen Paavola ennakoi tarjoavan tulevaisuudessa paljon työtä.

- Yksinkertaisen, jokamiehen pienpuhdistamotekniikan kehittämiselle on kovat paineet. Markkinoilla olevat laitteet ovat kalliita ostaa, asentaa ja ylläpitää.

Tuotekehittelyyn Biolan aikoo hankkia entistä enemmän apuvoimia alan oppi- ja tutkimuslaitoksista. Ammattikorkeakoulut ovat käytännönläheisiä osoittautuneet hyödyllisiksi yhteistyökumppaneiksi.

Pekka Kariniemen tulevaisuusresepti on luova:

- Maailma ei ole vielä valmis. Paljon ongelmia on ratkaisematta, mutta tulevaisuutta ei kannata suunnitella liian pitkälle. Tärkeää on kyky reagoida nopeasti ja joustavasti. Se meillä on.

Yksi yhtiön tulevaisuusprojekteista muhii Köyliössä. Siellä toimii koelaitos, jossa etsitään uusia käsittelymenetelmiä ja käyttömuotoja biohajoaville jätteille. Toimintaa vauhdittavat kiristyvät jätteiden käsittelymääräykset.