Uutiset

Laitila jarruttaisi sairaan-hoitopiirin investointeja

Laitila haluaa jarrutella Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin investointisuunnitelmia ja menojen kasvua.

Kaupunginhallitus esittää piirin talousarviosta ja -suunnitelmasta antamassaan lausunnossa, että uudisinvestointeja ei pidä toteuttaa suunnitellussa aikataulussa ja että rakentamisista ja peruskorjauksista päätettäessä pitää ottaa huomioon ja hyödyntää myös aluesairaalassa olevia tiloja. Sairaanhoitopiirin menot eivät Laitilan kaupunginhallituksen mukaan saa ylittää peruskuntien verotulojen kasvua.

Toiminnan tehostamisen, laadun ja taloudellisuuden vuoksi kaupunginhallitus vaatii selkeää työnjakoa Vakka-Suomen sairaalan ja Turun yliopistollisen keskussairaalan välillä. Ympärivuorokautisen leikkausvalmiuden ylläpitämistä Vakka-Suomen sairaalassa kaupunginhallitus ei pidä perusteltuna, ja hallinnollisesti aluesairaalan ja keskussairaalan toiminnat tulee yhdistää.