Uutiset

Turunmaalla etsitään ja herätetään henkiin saaristomaisemia

Turunmaan yksityismailla sijaitsevat perinnemaisemat halutaan pelastaa umpeenkasvamiselta. Turunmaan seutu ry:n juuri käynnistämä kaksivuotinen Saaristoyrittäjyys ja maisemanhoito -projekti tähtää paitsi perinnemaisemien palauttamiseen, myös saariston työmahdollisuuksien lisäämiseen.

Yhteistyössä Lounais-Suomen ympäristökeskuksen kanssa suunnitellun projektin tarkoituksena on aluksi kartoittaa luonto- ja kulttuuriarvoiltaan merkittävät luontokohteet, jotka voitaisiin kunnostaa maanomistajien luvalla. Kunnostuskohteita etsitään ensisijassa ulko- ja välisaaristosta.

Raivaus- ja hoitotöihin etsitään ja koulutetaan paikallisia, nuorehkoja ja kotiseudullaan viihtyviä saaristolaisia, jotka voivat näillä näkymin jatkaa projektin päätyttyä raivaus- ja hoitotyötä Saaristomeren kansallispuiston alueella.

Kustannusarvio 350 000 euroa

Uuden projektin tarkoituksena ei ole luoda uusia suojelualueita, vaan palauttaa elävä saaristomaisema.

Tavoitteena on myös löytää maisemaa hoitavia laiduneläimiä saaristoon.

Projekti jatkuu 28.2.2006 asti ja sen kustannusarvio on 350 000 euroa. Suurin osa tulee Varsinais-Suomen TE-keskukselta, vaikka rahoituksen varmistuminen on vielä viimeistä sinettiä vailla. Hankkeessa ovat mukana myös Turunmaan seutu ry ja eri säätiöt.