Uutiset

Itämeren kalalle syöntisuositukset

Elintarvikevirasto on antanut uudet syöntisuositukset Itämerestä pyydetylle lohelle ja silakalle sekä sisävesien hauelle. Lasten, nuorten ja hedelmällisessä iässä olevien ei tulisi syödä Itämeren isoa silakkaa tai lohta useammin kuin kerran tai kahdesti kuukaudessa. Haukea kannattaa syödä niinikään vain kerran tai pari kuussa. Syöntisuositusten alentaminen johtuu lohen ja silakan sisältämistä dioksiineista ja PCB-yhdisteistä sekä hauen elohopeasta. Muuta kalaa suositellaan yhä syötävän ainakin kahdesti viikossa.