Uutiset

Suomi hakee TEN-tukea 11,6 miljoonaa euroa

Helsinki,
(STT)

Suomi hakee EU:n vuosittain myönnettävää yleiseurooppalaisten liikenneverkkojen kehittämiseen tarkoitettua TEN-tukea 11,6 miljoonaa euroa. Tänä vuonna tukea haetaan kolmelle hankkeelle. Ne ovat Oulun ja Rovaniemen välinen rata, Tampereen läntinen ohikulkutie ja rautateiden kulunvalvontaan tarkoitetun STM-veturilaitteen kehittämishanke.

Oulun ja Rovaniemen välisen radan sähköistykseen ja rata- ja turvalaitetöihin tukea haetaan 2,1 miljoonaa euroa. Tampereen läntisen ohikulkutien toisen ajoradan rakentamiseen ja eritasoliittymäjärjestelyihin Suomi hakee 5,0 miljoonan euron TEN-tukisummaa.

STM-projekti on pohjoismainen yhteistyöhanke. Siinä Suomi kehittelee yhdessä Ruotsin ja Norjan kanssa kansalliset järjestelmät huomioon ottavaa junanvalvontajärjestelmää. Yhteistyöprojektiin haettavan tuen määrä on 4,5 miljoonaa euroa.

Vuosina 1995-2003 Suomi on saanut TEN-tukea noin 125 miljoonaa euroa. Viime vuonna tukea myönnettiin yhteensä 12 miljoonaa euroa.